نرخ اجرت خدمات
  • ثبت نام

 

لیست قیمت خدمات سال 1398
 
 
ردیف کد خدمت نام خدمت  نرخ اجرت
1 231A011 بالانس چهار چرخ              594,000
2 231A009 بالانس یک چرخ              216,000
3 211D014 بررسی و در صورت نیاز تنظیم زاویه فرمان              378,000
4 132A004 برنامه ریزی مجدد و کدینگ یونیت گیربکس              162,000
5 131A005 برنامه ریزی مجدد و کدینگ یونیت موتور              216,000
6 811A002 برنامه ریزی و کدینگ یونیت ایربگ              162,000
7 211D020 برنامه ریزی و کدینگ یونیت فرمان              162,000
8 811C018 برنامه ریزی و کدینگ یونیت کنترل سنسور پارک               162,000
9 711A002 برنامه نویسی و کدینگ صفحه نمایش               162,000
10 722A010 پروگرام و کدینگ سنسور زاویه فرمان              162,000
11 831C008 پروگرام و کدینگ یونیت بدنه               162,000
12 241E013 پروگرام و کدینگ یونیت ترمز              162,000
13 553F006 پولیش آئینه بقل چپ              108,000
14 553F005 پولیش آئینه بقل راست              108,000
15 553A007 پولیش تکه روی سپر جلو              108,000
16 553B007 پولیش تکه روی سپر عقب              108,000
17 552J003 پولیش درب باک              108,000
18 552F015 پولیش درب جلو چپ              108,000
19 552F016 پولیش درب جلو راست              108,000
20 552D003 پولیش درب صندوق              108,000
21 552G015 پولیش درب عقب چپ              108,000
22 552G016 پولیش درب عقب راست              108,000
23 552A003 پولیش درب موتور              216,000
24 552B003 پولیش سقف              270,000
25 552A004 پولیش قسمتی از درب موتور              108,000
26 552H009 پولیش گلگیر جلو چپ              108,000
27 552H010 پولیش گلگیر جلو راست              108,000
28 551A011 پولیش کل بدنه           1,080,000
29 411A009 تعویض               108,000
30 421C066 تعویض 10درصد پشتس صدلی عقب سمت چپ              270,000
31 421C076 تعویض 10درصد پشتس صدلی عقب سمت راست               270,000
32 421C001 تعویض 1عدد پشت سری صندلی عقب              108,000
33 811C001 تعویض 1عدد سنسور پارک عقب               432,000
34 421C004 تعویض 1عدد غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی عقب               108,000
35 441A003 تعویض 1عدد لامپ چراغ مطالعه جلو دوطرف               162,000
36 421C057 تعویض 40درصد پشتی صندلی عقب              270,000
37 421C058 تعویض 60درصد پشتی صندلی عقب              270,000
38 691H002 تعویض آرم پشت               108,000
39 691H001 تعویض آرم جلو              108,000
40 691H004 تعویض آرم روی صندوق               108,000
41 433C003 تعویض آفتابگیر دوطرف              216,000
42 433C001 تعویض آفتابگیر سمت راننده              162,000
43 433C002 تعویض آفتابگیر سمت شاگرد              162,000
44 821A008 تعویض آنتن سیستم ضد سرقت               324,000
45 741A001 تعویض آنتن یونیت آمپلیفایر              378,000
46 C41A003 تعویض آینه دو طرف              378,000
47 C41A001 تعویض آینه سمت چپ              270,000
48 C41A002 تعویض آینه سمت راست              270,000
49 C41B001 تعویض آینه وسط               108,000
50 661B004 تعویض اتصال چراغ خطر سوم               108,000
51 241G013 تعویض اتصال لوله یونیت ترمز به لوله عقب راست ترمز              540,000
52 241G012 تعویض اتصال لوله یونیت ترمز به لوله عقب راست ترمز              540,000
53 112B001 تعویض استارت              270,000
54 432C038 تعویض استوپ درب عقب (بدون اسپیکر ) دوطرف              162,000
55 432C036 تعویض استوپ درب عقب (بدون اسپیکر ) سمت چپ              108,000
56 432C037 تعویض استوپ درب عقب (بدون اسپیکر ) سمت راست               108,000
57 922A009 تعویض اهرم تعویض دنده گیربکس دنده اتوماتیک              162,000
58 122C013 تعویض اهرم خلاص کننده کلاچ           1,296,000
59 241C004 تعویض اهرم کامل ترمز دستی              540,000
60 321A024 تعویض اواپراتور کامل           2,700,000
61 121C086 تعویض اورینگ بست سیم کشی ساعت گیربکس              702,000
62 111L004 تعویض اورینگ ترموستات              648,000
63 321A069 تعویض اورینگ خروجی سوپاپ انبساط سیستم تهویه              486,000
64 121C087 تعویض اورینگ خنک کننده روغن گیربکس              540,000
65 911A022 تعویض اورینگ فیلتر هوا               162,000
66 311B011 تعویض اورینگ لوله اواپراتور به کمپرسور              702,000
67 311B012 تعویض اورینگ لوله کمپرسور به کندانسور              702,000
68 311B010 تعویض اورینگ لوله کندانسور به اواپراتور              702,000
69 321A068 تعویض اورینگ ورودی سوپاپ انبساط سیستم تهویه              486,000
70 113B026 تعویض اکسیژن سنسور پشتی              270,000
71 113B027 تعویض اکسیژن سنسور جلویی              162,000
72 841B001 تعویض باتری               270,000
73 631A005 تعویض بادگیر سانروف           1,242,000
74 621C027 تعویض بادگیر شلگیر جلو چپ              108,000
75 621C029 تعویض بادگیر شلگیر جلو دوطرف              108,000
76 621C028 تعویض بادگیر شلگیر جلو راست              108,000
77 341A014 تعویض بادگیر کناری رادیاتور           1,026,000
78 681A003 تعویض بازویی تیغه برف پاککن جلو    دوطرف               162,000
79 681A001 تعویض بازویی تیغه برف پاککن سمت راننده               108,000
80 681A002 تعویض بازویی تیغه برف پاککن سمت شاگرد               108,000
81 863A036 تعویض باطری جعبه فیوز               216,000
82 863A038 تعویض باطری جعبه فیوز               108,000
83 951A001 تعویض باک بنزین               810,000
84 321A015 تعویض بخاری           1,080,000
85 221B027 تعویض بست آهنی لاستیک چاک دار میل موج گیر جلو           1,458,000
86 951A011 تعویض بست باک بنزین               324,000
87 911A006 تعویض بست جعبه هوا به لوله توربو               108,000
88 C31A034 تعویض بست جک نگه دارنده درب موتور              108,000
89 951B010 تعویض بست شلنگ تهویه بنزین              108,000
90 312A095 تعویض بست شلنگ رادیاتور به موتور              594,000
91 951B005 تعویض بست شلنگ فیلتر بنزین              108,000
92 312A096 تعویض بست شلنگ موتور به رادیاتور              540,000
93 222C001 تعویض بلبربنگ چرخ عقب چپ              756,000
94 222C003 تعویض بلبربنگ چرخ عقب دو طرف              918,000
95 222C002 تعویض بلبربنگ چرخ عقب راست              756,000
96 221C004 تعویض بلبرینگ چرخ جلو چپ           1,026,000
97 221C006 تعویض بلبرینگ چرخ جلو دو طرف           1,512,000
98 221C005 تعویض بلبرینگ چرخ جلو راست           1,026,000
99 111H020 تعویض بلبرینگ زنجیر پمپ روغن موتور           1,026,000
100 923A002 تعویض بلبرینگ کلاچ           2,106,000
101 221A051 تعویض بلبرینگ کمک فنر جلو دو طرف           1,188,000
102 221A049 تعویض بلبرینگ کمک فنر جلو سمت چپ              918,000
103 221A050 تعویض بلبرینگ کمک فنر جلو سمت راست              918,000
104 731B003 تعویض بلندگو درب جلو دو طرف               324,000
105 731B001 تعویض بلندگو درب جلو سمت چپ              216,000
106 731B002 تعویض بلندگو درب جلو سمت راست               216,000
107 121C048 تعویض بلوک سوپاپ گیربکس           3,186,000
108 111A001 تعویض بلوک سیلندر           5,562,000
109 951A016 تعویض بنزین               324,000
110 241D004 تعویض بوستر ترمز              918,000
111 221B034 تعویض بوش طبق جلو پایین چپ           1,026,000
112 221B036 تعویض بوش طبق جلو پایین دو طرف           1,296,000
113 221B035 تعویض بوش طبق جلو پایین راست           1,026,000
114 221B039 تعویض بوش طبق عقب پایین چپ              270,000
115 221B041 تعویض بوش طبق عقب پایین دو طرف              378,000
116 221B040 تعویض بوش طبق عقب پایین راست              270,000
117 421C031 تعویض بوش لولای پشتی صندلی عقب               270,000
118 241F013 تعویض بوش میله پدال ترمز              540,000
119 241F014 تعویض بوش میله پدال کلاچ              432,000
120 831A003 تعویض بوق دوطرف               432,000
121 433C004 تعویض پاپه آفتابگیر              108,000
122 621A019 تعویض پایه پایین جلوپنجره رادیاتور سپر جلو              486,000
123 222D018 تعویض پایه چپ میل تعادل عقب              270,000
124 435A019 تعویض پایه دستگیره بالایی درب صندوق               108,000
125 435A020 تعویض پایه دستگیره پایینی درب صندوق               108,000
126 261A002 تعویض پایه دسته موتور راست              162,000
127 222D019 تعویض پایه راست میل تعادل عقب              270,000
128 621A055 تعویض پایه قاب پلاک جلو              108,000
129 C25B002 تعویض پایه قفل روی درب صندوق              162,000
130 C11D007 تعویض پایه قفل روی ستون درب جلو دو طرف              216,000
131 C11D005 تعویض پایه قفل روی ستون درب جلو سمت راننده              162,000
132 C11D006 تعویض پایه قفل روی ستون درب جلو سمت شاگرد              162,000
133 C12D004 تعویض پایه قفل روی ستون درب عقب چپ              108,000
134 C12D006 تعویض پایه قفل روی ستون درب عقب دو طرف              162,000
135 C12D005 تعویض پایه قفل روی ستون درب عقب راست              108,000
136 111E009 تعویض پایه لوله تهویه اصلی              162,000
137 681B009 تعویض پایه مخزن شیشه شور              108,000
138 221B002 تعویض پایه میل موج گیر جلو چپ              216,000
139 221B003 تعویض پایه میل موج گیر جلو چپ              216,000
140 221B004 تعویض پایه میل موج گیر جلو دو طرف              324,000
141 621B005 تعویض پایه نگهدارنده پشتی سپر عقب چپ              378,000
142 621B007 تعویض پایه نگهدارنده پشتی سپر عقب دو طرف              378,000
143 621B006 تعویض پایه نگهدارنده پشتی سپر عقب راست              378,000
144 261A008 تعویض پایه نگهدارنده گیربکس               432,000
145 621B008 تعویض پایه نگهدارنده وسط سپر عقب چپ              378,000
146 621B010 تعویض پایه نگهدارنده وسط سپر عقب دو طرف              378,000
147 621B009 تعویض پایه نگهدارنده وسط سپر عقب راست              378,000
148 222D020 تعویض پایه هردوسمت میل تعادل عقب              378,000
149 241F004 تعویض پدال ترمز              486,000
150 241F003 تعویض پدال گاز              162,000
151 241F006 تعویض پدال کلاچ              378,000
152 421A002 تعویض پشت سری راننده               108,000
153 421B002 تعویض پشت سری شاگرد              108,000
154 421B021 تعویض پشتی صندلی شاگرد               432,000
155 421C028 تعویض پشتی صندلی عقب چپ               216,000
156 421C029 تعویض پشتی صندلی عقب راست              216,000
157 421C030 تعویض پشتی صندلی عقب هردوسمت              324,000
158 941D003 تعویض پلوس جلو دو طرف               972,000
159 941D002 تعویض پلوس جلو سمت چپ              594,000
160 941D001 تعویض پلوس جلو سمت راست               648,000
161 111L008 تعویض پمپ آب موتور              702,000
162 951A006 تعویض پمپ باک بنزین              270,000
163 241D006 تعویض پمپ برقی وکیوم ترمز              270,000
164 111H001 تعویض پمپ روغن موتور           3,888,000
165 681B010 تعویض پمپ شیشه شور               378,000
166 661A055 تعویض پنل  چراغ های عقب سمت چپ               216,000
167 661A056 تعویض پنل  چراغ های عقب سمت راست               216,000
168 432A034 تعویض پنل آینه بغل  دوطرف               108,000
169 432B010 تعویض پنل آینه بغل  راست              108,000
170 412A063 تعویض پنل جعبه داشبورد              216,000
171 661A057 تعویض پنل چراغ های عقب دو طرف               324,000
172 661A034 تعویض پنل خطر عقب چپ              216,000
173 661A036 تعویض پنل خطر عقب دو طرف              324,000
174 661A035 تعویض پنل خطر عقب راست              216,000
175 511F018 تعویض پنل قاب چراغ دو طرف              108,000
176 511F016 تعویض پنل قاب چراغ سمت چپ              108,000
177 511F017 تعویض پنل قاب چراغ سمت راست              108,000
178 433A001 تعویض پنل نمدی سقف           2,106,000
179 621B004 تعویض پوسته پایین سپر عقب              432,000
180 221C001 تعویض پوسته توپی جلو چپ           1,026,000
181 221C003 تعویض پوسته توپی جلو دو طرف           1,512,000
182 221C002 تعویض پوسته توپی جلو راست           1,026,000
183 411A012 تعویض پوسته داشبورد              108,000
184 411A015 تعویض پوسته داشبورد سمت راننده               108,000
185 621A001 تعویض پوسته سپر جلو              594,000
186 621B001 تعویض پوسته سپر عقب              432,000
187 111L020 تعویض پولی پمپ آب موتور              270,000
188 112A022 تعویض پولی پمپ هیدرولیک فرمان              162,000
189 211B003 تعویض پولی پمپ هیدرولیک فرمان              270,000
190 111J015 تعویض پولی میل لنگ              270,000
191 121C022 تعویض پیچ پرکن روغن گیربکس اتوماتیک              162,000
192 121C036 تعویض پیچ تخلیه هوای گیربکس اتوماتیک              162,000
193 231A004 تعویض پیچ چرخ              162,000
194 111J060 تعویض پیچ دنده تایم              270,000
195 121C051 تعویض پیچ سرریز گیربکس اتوماتیک              324,000
196 412A081 تعویض پیچ لولای درب کنسول              108,000
197 121C002 تعویض پیچ مخزن روغن گیربکس              324,000
198 111I010 تعویض پیچ مخزن روغن موتور              324,000
199 431B018 تعویض پیچ کاور قاب بالای ستون A دوطرف              108,000
200 431B016 تعویض پیچ کاور قاب بالای ستون A سمت چپ              108,000
201 431B017 تعویض پیچ کاور قاب بالای ستون A سمت راست              108,000
202 241F019 تعویض پین میله پدال ترمز              162,000
203 241A028 تعویض پین و بوش کالیپر جلو چپ              216,000
204 241A031 تعویض پین و بوش کالیپر جلو دو طرف              324,000
205 241A029 تعویض پین و بوش کالیپر جلو راست              216,000
206 241B060 تعویض پین و بوش کالیپر عقب چپ              216,000
207 241B062 تعویض پین و بوش کالیپر عقب دوطرف              324,000
208 241B061 تعویض پین و بوش کالیپر عقب راست              216,000
209 321A018 تعویض ترانزیستور کنترل کننده سرعت دمنده               216,000
210 C12A006 تعویض ترمز درب عقب چپ              270,000
211 C12A008 تعویض ترمز درب عقب دو طرف              432,000
212 C12A007 تعویض ترمز درب عقب راست              270,000
213 C11A008 تعویض ترمزدرب درب جلو دوطرف              378,000
214 C11A006 تعویض ترمزدرب درب جلو سمت چپ              270,000
215 C11A007 تعویض ترمزدرب درب جلو سمت راست              270,000
216 111L003 تعویض ترموستات              648,000
217 435B002 تعویض تریم پایینی درب صندوق               108,000
218 435A006 تعویض تریم درب صندوق دو طرف              324,000
219 111J011 تعویض تسمه / زنجیر سفت کن میل سوپاپ              108,000
220 111J030 تعویض تسمه تایم           1,728,000
221 112A004 تعویض تسمه سفت کن موتور              162,000
222 112A003 تعویض تسمه موتور              162,000
223 221D011 تعویض تقویت کننده شاسی جلو              162,000
224 221D005 تعویض تقویت کننده شاسی رام جلو چپ              162,000
225 221D007 تعویض تقویت کننده شاسی رام جلو دو طرف              216,000
226 221D006 تعویض تقویت کننده شاسی رام جلو راست              162,000
227 421C003 تعویض تمامی پشت سری های صندلی عقب               108,000
228 461A006 تعویض تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو دوطرف              324,000
229 461A004 تعویض تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو سمت راننده              216,000
230 461A005 تعویض تنظیم کننده ارتفاع کمربند جلو سمت شاگرد              216,000
231 221C007 تعویض توپی چرخ جلو چپ           1,026,000
232 221C008 تعویض توپی چرخ جلو راست           1,026,000
233 221C009 تعویض توپی هردوچرخ           1,512,000
234 111P001 تعویض توربوشارژر              648,000
235 121C018 تعویض توربین گیربکس           2,862,000
236 621A014 تعویض توری جلوپنجره رادیاتورروی سپر جلو               702,000
237 731B009 تعویض توییتر بلندگو جلو جلو دوطرف               324,000
238 731B007 تعویض توییتر بلندگو جلو سمت چپ              216,000
239 731B008 تعویض توییتر بلندگو جلو سمت راست              216,000
240 621A005 تعویض تکه پایین سپر جلو چپ جلوی رادیاتور               108,000
241 621A007 تعویض تکه پایین سپر جلو دو طرف جلوی رادیاتور               216,000
242 621A006 تعویض تکه پایین سپر جلو راست جلوی رادیاتور               108,000
243 621D005 تعویض تکه پایین قاب زیر پلاک عقب              216,000
244 411A060 تعویض تکه پایینی داشبورد               702,000
245 681A009 تعویض تیغه ی  تیغه برف پاککن جلو    دو طرف               108,000
246 681A007 تعویض تیغه ی  تیغه برف پاککن سمت راننده               108,000
247 681A008 تعویض تیغه ی  تیغه برف پاککن سمت شاگرد              108,000
248 411A029 تعویض تیکه روی دریچه دو طرف               162,000
249 411A027 تعویض تیکه روی دریچه سمت راننده               162,000
250 411A028 تعویض تیکه روی دریچه سمت شاگرد              162,000
251 433B009 تعویض جا عینکی سمت راننده              108,000
252 411D012 تعویض جا کارتی داشبورد              216,000
253 412A044 تعویض جاسیگاری              108,000
254 122C057 تعویض جدا کننده شفت کلاچ           2,322,000
255 321A011 تعویض جعبه سیستم تهویه           2,484,000
256 211A017 تعویض جعبه فرمان کامل              972,000
257 911A001 تعویض جعبه فیلتر هوا              216,000
258 863A015 تعویض جعبه فیوز دوم موتور               162,000
259 863A001 تعویض جعبه فیوز موتور              162,000
260 621A018 تعویض جلوپنجره پایین سپر جلو              486,000
261 621A015 تعویض جلوپنجره جلو              432,000
262 C31A020 تعویض جک نگه دارنده موتور              162,000
263 651A001 تعویض چراغ جلو چپ              378,000
264 651A003 تعویض چراغ جلو دو طرف              432,000
265 651A002 تعویض چراغ جلو راست              378,000
266 661B001 تعویض چراغ خطر سوم              324,000
267 661A001 تعویض چراغ خطر عقب چپ              216,000
268 661A003 تعویض چراغ خطر عقب دو طرف              324,000
269 661A002 تعویض چراغ خطر عقب راست              216,000
270 661A054 تعویض چراغ های عقب دو طرف               324,000
271 661A052 تعویض چراغ های عقب سمت چپ               216,000
272 661A053 تعویض چراغ های عقب سمت راست              216,000
273 111H018 تعویض چرخ دنده پمپ روغن موتور            1,026,000
274 951A009 تعویض حلقه قفل باک               270,000
275 221C016 تعویض خارحلقوی بلبرینگ توپی جلو چپ              918,000
276 221C017 تعویض خارحلقوی بلبرینگ توپی جلو راست              864,000
277 221C018 تعویض خارحلقوی بلبرینگ توپی جلو هردوسمت           1,350,000
278 111M002 تعویض خارهای درپوش صداگیر موتور              108,000
279 121C062 تعویض خنک کننده روغن گیربکس              540,000
280 111H008 تعویض خنک کننده روغن موتور              540,000
281 111P007 تعویض خنک کننده هوای ورودی توربو              432,000
282 411A025 تعویض داکت تقسیم هوای ورودی            1,242,000
283 411A023 تعویض داکت جلو داشبورد           1,296,000
284 331A003 تعویض داکت جلویی خروجی هوای کنسول           1,296,000
285 411A026 تعویض داکت هوا پشت داشبورد           1,296,000
286 532A001 تعویض درب بیرونی باک              162,000
287 C11A010 تعویض درب جلو دوطرف            1,674,000
288 C11A001 تعویض درب جلو سمت چپ               918,000
289 C11A011 تعویض درب جلو سمت راست              918,000
290 312A053 تعویض درب رادیاتور              108,000
291 C12A001 تعویض درب عقب چپ              864,000
292 C12A014 تعویض درب عقب دو طرف           1,566,000
293 C12A013 تعویض درب عقب راست              864,000
294 111C001 تعویض درب فیلتر روغن              108,000
295 411A092 تعویض درب محفظه داشبورد              108,000
296 C31A001 تعویض درب موتور              270,000
297 412A066 تعویض درب کنسول              108,000
298 111D082 تعویض درپوش آب جداره سر سیلندر              540,000
299 411A010 تعویض درپوش ایربگ سمت شاگرد              162,000
300 412A056 تعویض درپوش برق خروجی کنسول              108,000
301 621A008 تعویض درپوش بکسل بند سپر جلو              108,000
302 412A065 تعویض درپوش پایین دسته دنده              108,000
303 111A046 تعویض درپوش پشت بلوک سیلندر           2,754,000
304 111H035 تعویض درپوش پمپ روغن موتور              216,000
305 241A021 تعویض درپوش پیچ نگهدارنده کالیپر جلو چپ              162,000
306 241A024 تعویض درپوش پیچ نگهدارنده کالیپر جلو دو طرف              162,000
307 412A075 تعویض درپوش پیچ کنسول              108,000
308 241A020 تعویض درپوش پین نگهدارنده کالیپر جلو راست              162,000
309 681A006 تعویض درپوش تیغه برف پاککن جلو    دوطرف               108,000
310 681A004 تعویض درپوش تیغه برف پاککن سمت راننده              108,000
311 681A005 تعویض درپوش تیغه برف پاککن سمت شاگرد                108,000
312 863A014 تعویض درپوش جعبه فیوز               162,000
313 111J028 تعویض درپوش جلویی قسمت بالای تسمه تایم              540,000
314 111J029 تعویض درپوش جلویی قسمت پایینی تسمه تایم              918,000
315 511D004 تعویض درپوش دریچه پمپ بنزین کف اتاق              162,000
316 541A001 تعویض درپوش روزنه بدنه              162,000
317 C12D045 تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرون درب عقب دو طرف              162,000
318 C12D043 تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرون درب عقب سمت چپ              108,000
319 C12D044 تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرون درب عقب سمت راست              108,000
320 C11E007 تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرونی درب جلو چپ              108,000
321 C11E009 تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرونی درب جلو دو طرف              108,000
322 C11E008 تعویض درپوش روزنه دستگیره بیرونی درب جلو راست              108,000
323 411A065 تعویض درپوش روی داشبورد سمت راننده               108,000
324 411A066 تعویض درپوش روی داشبورد سمت شاگرد              108,000
325 411A003 تعویض درپوش سنسور نور خورشید              108,000
326 241A033 تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز جلو چپ              162,000
327 241A035 تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز جلو دو طرف              162,000
328 241A034 تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز جلو راست              162,000
329 241B057 تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز عقب چپ              162,000
330 241B059 تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز عقب دو طرف              162,000
331 241B058 تعویض درپوش سوپاپ هواگیری ترمز عقب راست              162,000
332 111M001 تعویض درپوش صدا گیر موتور              108,000
333 864A005 تعویض درپوش فندک               108,000
334 951B001 تعویض درپوش فیلتر بنزین               108,000
335 321A032 تعویض درپوش فیلتر سیستم تهویه              162,000
336 111A060 تعویض درپوش قسمت تایم بلوک سیلندر              216,000
337 111A045 تعویض درپوش مجاری روغن بلوک سیلندر           1,674,000
338 241D012 تعویض درپوش مخزن روغن سیلندر ترمز              108,000
339 111I013 تعویض درپوش مخزن روغن موتور              270,000
340 681B008 تعویض درپوش مخزن شیشه شور               108,000
341 312A046 تعویض درپوش مخزن مایع خنک کننده موتور              108,000
342 111C034 تعویض درپوش میل سوپاپ              486,000
343 241B064 تعویض درپوش نگهدارنده کالیپر عقب چپ              162,000
344 241B066 تعویض درپوش نگهدارنده کالیپر عقب دو طرف              162,000
345 241B065 تعویض درپوش نگهدارنده کالیپر عقب راست              162,000
346 411A013 تعویض دریچه تحویه روی داشبورد سمت شاگرد               108,000
347 321A010 تعویض دریچه سیستم تهویه داخل صندوق              378,000
348 111Q001 تعویض دریچه گاز برقی              486,000
349 411A006 تعویض دریچه یخ زدایی جلویی              270,000
350 231A003 تعویض دست کامل رینگ ها              864,000
351 811C003 تعویض دست کامل سنسور پارک عقب               432,000
352 111A008 تعویض دست کامل شاتون ها           5,238,000
353 241G007 تعویض دست کامل شیلنگ های ترمز              918,000
354 111D076 تعویض دست کامل فنر سوپاپ ها           2,970,000
355 731A034 تعویض دستگاه پخش               270,000
356 532B005 تعویض دستگیره آزاد کننده درب بیرونی باک              108,000
357 C11D023 تعویض دستگیره بیرون درب جلو دو طرف              162,000
358 C11D021 تعویض دستگیره بیرون درب جلو سمت راننده              108,000
359 C11D022 تعویض دستگیره بیرون درب جلو سمت شاگرد              108,000
360 C12D021 تعویض دستگیره بیرونی درب عقب دو طرف              162,000
361 C12D019 تعویض دستگیره بیرونی درب عقب سمت چپ              108,000
362 C12D020 تعویض دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست              108,000
363 432A009 تعویض دستگیره داخلی درب جلو چپ              270,000
364 432A041 تعویض دستگیره داخلی درب جلو دوطرف              378,000
365 432B009 تعویض دستگیره داخلی درب جلو راست              270,000
366 432C028 تعویض دستگیره داخلی درب عقب چپ              216,000
367 432C030 تعویض دستگیره داخلی درب عقب دوطرف              378,000
368 432C029 تعویض دستگیره داخلی درب عقب راست              216,000
369 433B002 تعویض دستگیره درب جلو شاگرد              108,000
370 433B006 تعویض دستگیره درب عقب دوطرف              162,000
371 433B004 تعویض دستگیره درب عقب سمت چپ              108,000
372 433B005 تعویض دستگیره درب عقب سمت راست              108,000
373 922A001 تعویض دسته دنده گیربکس               162,000
374 261A006 تعویض دسته موتور راست              432,000
375 321A012 تعویض دمنده سیستم خنک کننده              162,000
376 111J004 تعویض دنده تسمه / زنجیر تایم میل سوپاپ یک عدد           1,350,000
377 111J014 تعویض دنده تسمه / زنجیر تایم میل لنگ           1,728,000
378 111A047 تعویض دنده میل لنگ           5,454,000
379 811C009 تعویض دوربین عقب              324,000
380 111H034 تعویض دوش و صافی پمپ روغن موتور (لوله مکش پمپ روغن موتور)           3,888,000
381 621A012 تعویض دیاق سپر جلو              972,000
382 241B001 تعویض دیسک ترمز عقب چپ              324,000
383 241B003 تعویض دیسک ترمز عقب دوطرف              432,000
384 241B002 تعویض دیسک ترمز عقب راست              324,000
385 241A012 تعویض دیسک چرخ جلو چپ              324,000
386 241A014 تعویض دیسک چرخ جلو دو طرف              432,000
387 241A013 تعويض ديسک چرخ جلو راست              324,000
388 112A001 تعویض دینام              270,000
389 421B013 تعویض دیوار نگهدارنده خارجی صندلی شاگرد              162,000
390 421B014 تعویض دیوار نگهدارنده داخلی  صندلی شاگرد              270,000
391 421A018 تعویض دیواره نگهدارنده بیرونی   صندلی راننده               162,000
392 421A014 تعویض دیواره نگهدارنده داخلی  صندلی راننده               270,000
393 681B044 تعویض رابط شیشه شور               162,000
394 111P012 تعویض رابط مدار خنک کننده توربو              540,000
395 261A009 تعویض رابط نگهدارنده عقب پایین گیربکس               162,000
396 341A001 تعویض رادیاتور موتور              972,000
397 221D001 تعویض رام جلو           1,566,000
398 111D065 تعویض راهنمای یک سوپاپ           2,484,000
399 863A042 تعویض رله جعبه فیوز دوم موتور               108,000
400 863A002 تعویض رله جعبه فیوز موتور               108,000
401 861B007 تعویض رله قفل دسته دنده گیربکس               162,000
402 432A017 تعویض رودری درب جلو دوطرف               324,000
403 432A004 تعویض رودری درب جلو سمت چپ              216,000
404 432B003 تعویض رودری درب جلو سمت راست               216,000
405 432C012 تعویض رودری درب عقب دوطرف               270,000
406 432C010 تعویض رودری درب عقب سمت چپ              216,000
407 432C011 تعویض رودری درب عقب سمت راست              216,000
408 241G016 تعويض روغن ترمز              378,000
409 121B002 تعویض روغن گیربکس اتوماتیک              486,000
410 421A021 تعویض روکش صندلی صندلی راننده              432,000
411 113C001 تعویض ریل انژکتور              162,000
412 111J035 تعویض ریل تسمه تایم              918,000
413 C11B013 تعویض ریل شیشه درب جلو سمت چپ              324,000
414 C11B018 تعویض ریل شیشه درب جلو سمت راست              324,000
415 C11B019 تعویض ریل شیشه درب جلودوطرف              486,000
416 C11D033 تعویض ریموت              270,000
417 111H021 تعویض زنجیر سفت کن پمپ روغن موتور           1,026,000
418 421C015 تعویض زیر آرنجی صندلی عقب               216,000
419 631A001 تعویض سانروف           1,188,000
420 111A033 تعویض ست رینگ پیستون 1 سیلندر           5,022,000
421 421C006 تعویض ست غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی عقب               108,000
422 441A005 تعویض ست لامپ چراغ مطالعه جلو                162,000
423 113C004 تعویض ست کامل انژکتورها              270,000
424 231A006 تعویض ست کامل پیچ چرخ ها              270,000
425 111D055 تعویض ست کامل پیچ های سر سیلندر           2,052,000
426 111D048 تعویض ست کامل تایپیت سوپاپ           1,674,000
427 111D079 تعویض ست کامل راهنمای سوپاپ ها           2,970,000
428 111D029 تعویض ست کامل سوپاپ ها           3,888,000
429 113A016 تعویض ست کامل شمع موتور              216,000
430 211D005 تعویض ست کامل قاب میل فرمان              216,000
431 111D063 تعویض ست کامل نگهدارنده فنر سوپاپ ها           2,970,000
432 113C033 تعویض ست کامل واشر آب بندی انژکتور ها              270,000
433 111D040 تعویض ست کامل واشر ساق سوپاپ           3,942,000
434 113A009 تعویض ست کامل کابل کوئل              216,000
435 C11D039 تعویض ست کامل کلید              378,000
436 113A006 تعویض ست کامل کوئل ها              270,000
437 111A017 تعویض ست کامل یاتاقان های شاتون           5,454,000
438 111D027 تعویض سر سیلندر           2,052,000
439 222A013 تعویض سر کمک لاستیکی عقب چپ              378,000
440 222A015 تعویض سر کمک لاستیکی عقب دو طرف              540,000
441 222A014 تعویض سر کمک لاستیکی عقب راست              378,000
442 111D075 تعویض سرسیلندر تراش کاری شده           4,428,000
443 221A010 تعویض سرکمک سمت چپ              918,000
444 221A012 تعویض سرکمک سمت دو طرف           1,188,000
445 221A011 تعویض سرکمک سمت راست              918,000
446 864A003 تعویض سری فندک               108,000
447 951A043 تعویض سنسور پمپ بنزین باک              324,000
448 113B022 تعویض سنسور جرم ورودی هوا               162,000
449 241E005 تعویض سنسور چرخ جلو چپ              378,000
450 241E007 تعویض سنسور چرخ جلو دوطرف              594,000
451 241E006 تعویض سنسور چرخ جلو راست              378,000
452 241E008 تعویض سنسور چرخ عقب چپ              270,000
453 241E010 تعویض سنسور چرخ عقب دوطرف              324,000
454 241E009 تعویض سنسور چرخ عقب راست              270,000
455 321A049 تعویض سنسور دمای اواپراتور           2,700,000
456 113B048 تعویض سنسور دمای روغن موتور              162,000
457 113B007 تعویض سنسور ضربه موتور              270,000
458 113B050 تعویض سنسور فشار هوای محیط              162,000
459 113B016 تعویض سنسور منیفولد هوا و فشار منیفولد               108,000
460 113B008 تعویض سنسور میل لنگ              270,000
461 113B020 تعویض سنسور ورودی موقعیت میل سوپاپ              162,000
462 241D023 تعویض سنسور وکیوم بوستر ترمز              270,000
463 122C014 تعویض سه شاخه خلاص کن کلاچ           1,890,000
464 722A002 تعویض سوئیچ گردنده              324,000
465 321A026 تعویض سوپاپ انبساط اواپراتور              486,000
466 111D042 تعویض سوپاپ برقی فعال کننده موقعیت ورودی              486,000
467 241A026 تعویض سوپاپ پیچ هواگیری ترمز جلو چپ              378,000
468 241A027 تعویض سوپاپ پیچ هواگیری ترمز جلو راست              378,000
469 111G004 تعویض سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی               270,000
470 231A020 تعویض سوپاپ چهار چرخ              864,000
471 111C041 تعویض سوپاپ درپوش میل سوپاپ              540,000
472 111P033 تعویض سوپاپ شیلنگ کنترل کننده فشار توربو به توربوشارژر              216,000
473 231A018 تعویض سوپاپ لاستیک              378,000
474 631A036 تعویض سوپاپ لوله تخلیه عقب چپ           1,080,000
475 631A038 تعویض سوپاپ لوله تخلیه عقب دو طرف           1,080,000
476 631A037 تعویض سوپاپ لوله تخلیه عقب راست           1,080,000
477 241A030 تعویض سوپاپ هواگیری ترمز جلو دو طرف              432,000
478 241B054 تعویض سوپاپ هواگیری ترمز عقب چپ              378,000
479 241B056 تعویض سوپاپ هواگیری ترمز عقب دو طرف              432,000
480 241B055 تعویض سوپاپ هواگیری نرمز عقب راست              378,000
481 111P014 تعویض سوپاپ کنترل کننده فشار توربو              324,000
482 111D062 تعویض سوپاپ یکطرفه روغن           2,052,000
483 C25B006 تعویض سویچ آزاد کن قفل درب صندوق              216,000
484 412A051 تعویض سویچ بالای کنسول              270,000
485 311B001 تعویض سویچ سنسور فشار سیستم تهویه               432,000
486 113B006 تعویض سویچ فشار روغن موتور              162,000
487 241F001 تعویض سویچ لامپ ترمز              216,000
488 211D002 تعویض سویچ و               216,000
489 722A006 تعویض سوییچ اصلی چراغ              216,000
490 722A003 تعویض سوییچ اهرم شیشه شور و تیغه برف پاککن              324,000
491 722A004 تعویض سوییچ اهرم نور بالای روی فرمان               324,000
492 721A002 تعویض سوییچ شیشه بالابر درب جلو سمت راننده              216,000
493 721A001 تعویض سوییچ شیشه بالابر درب جلو سمت شاگرد              216,000
494 721A005 تعویض سوییچ شیشه بالابر درب عقب دو طرف               324,000
495 721A003 تعویض سوییچ شیشه بالابر درب عقب سمت چپ              216,000
496 721A004 تعویض سوییچ شیشه بالابر درب عقب سمت راست              216,000
497 414A002 تعویض سوییچ غربیلک فرمان              216,000
498 722A001 تعویض سوییچ قفل فرمان               270,000
499 421B012 تعویض سوییچ کفی صندلی شاگرد              324,000
500 221B043 تعویض سیبک بازوی پایین جلو چپ              270,000
501 221B044 تعویض سیبک بازوی پایین جلو راست              270,000
502 221B042 تعویض سیبک بازوی پایین جلو هردوسمت              378,000
503 211A007 تعویض سیبک فرمان دو طرف              648,000
504 211A005 تعویض سیبک فرمان سمت چپ              594,000
505 211A006 تعویض سیبک فرمان سمت راست              594,000
506 241D001 تعویض سیلندر اصلی ترمز              648,000
507 923B001 تعویض سیلندر اصلی کلاچ              432,000
508 923C001 تعویض سیلندر کلاچ دوم            2,106,000
509 861Q001 تعویض سیم منفی درب موتور               162,000
510 861C001 تعویض سیم کشی بدنه            5,400,000
511 121C050 تعویض سیم کشی بلوک سوپاپ گیربکس           3,186,000
512 861S014 تعویض سیم کشی چراغ پلاک عقب              216,000
513 661A019 تعویض سیم کشی چراغ خطر عقب چپ              270,000
514 661A021 تعویض سیم کشی چراغ خطر عقب دو طرف              378,000
515 661A020 تعویض سیم کشی چراغ خطر عقب راست              270,000
516 651C024 تعویض سیم کشی چراغ نور در روز دو طرف              432,000
517 651C022 تعویض سیم کشی چراغ نور در روز سمت چپ              432,000
518 651C023 تعویض سیم کشی چراغ نور در روز سمت راست              432,000
519 861B001 تعویض سیم کشی داشبورد           2,052,000
520 861E003 تعویض سیم کشی درب جلو دوطرف              810,000
521 861E001 تعویض سیم کشی درب جلو سمت راننده               432,000
522 861E002 تعویض سیم کشی درب جلو سمت شاگرد               432,000
523 861F003 تعویض سیم کشی درب عقب دوطرف              702,000
524 861F001 تعویض سیم کشی درب عقب سمت چپ               378,000
525 861F002 تعویض سیم کشی درب عقب سمت راست               378,000
526 861N001 تعویض سیم کشی سیستم تهویه            2,268,000
527 923B003 تعویض سیم کشی سیلندر اصلی کلاچ               432,000
528 861D001 تعویض سیم کشی گیربکس              810,000
529 112C001 تعویض سیم کشی موتور              540,000
530 661A060 تعویض سیمکشی چراغ های عقب  دو طرف              324,000
531 661A058 تعویض سیمکشی چراغ های عقب سمت چپ               216,000
532 661A059 تعویض سیمکشی چراغ های عقب سمت راست               216,000
533 861A001 تعویض سیمکشی محفظه موتور              594,000
534 841B004 تعویض سینی باتری               324,000
535 111I012 تعویض سینی داخل مخزن روغن           3,780,000
536 621B023 تعویض شب رنگ سپر عقب چپ              108,000
537 621B027 تعویض شب رنگ سپر عقب دو طرف              162,000
538 621B024 تعویض شب رنگ سپر عقب راست              108,000
539 621C021 تعویض شلگیر پشتی دور لاستیک عقب چپ              216,000
540 621C023 تعویض شلگیر پشتی دور لاستیک عقب دو طرف              270,000
541 621C022 تعویض شلگیر پشتی دور لاستیک عقب راست              216,000
542 691F001 تعویض شلگیر جلو زیر بدنه               216,000
543 621C024 تعویض شلگیر جلویی دور لاستیک عقب چپ              216,000
544 621C026 تعویض شلگیر جلویی دور لاستیک عقب دو طرف              270,000
545 621C025 تعویض شلگیر جلویی دور لاستیک عقب راست              216,000
546 621C001 تعویض شلگیر دور لاستیک جلو چپ              216,000
547 621C003 تعویض شلگیر دور لاستیک جلو دو طرف              324,000
548 621C002 تعویض شلگیر دور لاستیک جلو راست              216,000
549 312A094 تعویض شلنگ B بخاری به موتور              702,000
550 111G027 تعویض شلنگ/ لوله سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی              270,000
551 631A004 تعویض شید سانروف           1,242,000
552 C41A006 تعویض شیشه آینه دو طرف              162,000
553 C41A004 تعویض شیشه آینه سمت چپ              108,000
554 C41A005 تعویض شیشه آینه سمت راست              108,000
555 C11B003 تعویض شیشه بالابر درب جلو دوطرف              540,000
556 C11B001 تعویض شیشه بالابر درب جلو سمت چپ              324,000
557 C11B002 تعویض شیشه بالابر درب جلو سمت راست              324,000
558 C12B001 تعویض شیشه بالابر درب عقب چپ              378,000
559 C12B003 تعویض شیشه بالابر درب عقب دو طرف              702,000
560 C12B002 تعویض شیشه بالابر درب عقب راست              378,000
561 611A001 تعویض شیشه جلو           1,350,000
562 C11F001 تعویض شیشه درب جلو چپ              270,000
563 C11F003 تعویض شیشه درب جلو دو طرف              432,000
564 C11F002 تعویض شیشه درب جلو راست              270,000
565 C11F005 تعویض شیشه درب عقب چپ              270,000
566 C11F007 تعویض شیشه درب عقب دو طرف              432,000
567 C11F006 تعویض شیشه درب عقب راست              270,000
568 631A002 تعویض شیشه سانروف              162,000
569 611B001 تعویض شیشه عقب           1,026,000
570 C11F009 تعویض شیشه لچکی درب عقب چپ              648,000
571 C11F011 تعویض شیشه لچکی درب عقب دو طرف           1,242,000
572 C11F010 تعویض شیشه لچکی درب عقب راست              648,000
573 312A004 تعویض شیلنگ بخاری به موتور              702,000
574 111L035 تعویض شیلنگ پشتی بخاری به ورودی پمپ آب موتور              540,000
575 111E001 تعویض شیلنگ تخلیه هوا  قسمت درپوش سوپاپ به منیفولد هوا              162,000
576 121C004 تعویض شیلنگ تخلیه هوا گیربکس اتوماتیک              216,000
577 111P010 تعویض شیلنگ توربو به ایترکولر              270,000
578 241D022 تعویض شیلنگ خروجی پمپ برقی وکیوم ترمز              216,000
579 312A019 تعویض شیلنگ خنک کن خروجی توربو              324,000
580 312A015 تعویض شیلنگ رادیاتور به موتور              594,000
581 923C009 تعویض شیلنگ سیلندر کلاچ دوم              324,000
582 681B027 تعویض شیلنگ شیشه شور جلو              378,000
583 681B004 تعویض شیلنگ شیشه شور جلو              378,000
584 923B002 تعویض شیلنگ فشار پایین سیلندر اصلی کلاچ              324,000
585 111P034 تعویض شیلنگ لوله ورودی کنترل کننده فشار توربو              216,000
586 312A029 تعویض شیلنگ مخزن مایع خنک کننده موتور              162,000
587 312A001 تعویض شیلنگ موتور به بخاری              540,000
588 312A017 تعویض شیلنگ موتور به رادیاتور              486,000
589 241D005 تعویض شیلنگ وکیوم بوستر ترمز              270,000
590 111P032 تعویض شیلنگ کنترل کننده فشار توربو به توربوشارژر              216,000
591 113B049 تعویض صافی سویچ فشار روغن موتور              162,000
592 341A027 تعویض صداگیر بالای رادیاتور              594,000
593 221A038 تعویض صداگیر بالای فنر جلو دو طرف           1,188,000
594 221A030 تعویض صداگیر بالای فنر جلو سمت چپ              918,000
595 221A032 تعویض صداگیر بالای فنر جلو سمت راست              918,000
596 222A027 تعویض صداگیر بالایی کمک فنر عقب دو طرف              432,000
597 222A025 تعویض صداگیر بالایی کمک فنر عقب سمت چپ              270,000
598 222A026 تعویض صداگیر بالایی کمک فنر عقب سمت راست              270,000
599 341A026 تعویض صداگیر پایین رادیاتور              756,000
600 221A039 تعویض صداگیر پایین فنر جلو دو طرف           1,242,000
601 221A035 تعویض صداگیر پایین فنر جلو سمت راست              972,000
602 221A034 تعویض صداگیر پایینی فنر جلو سمت چپ              972,000
603 222A030 تعویض صداگیر پایینی کمک فنر عقب دو طرف              432,000
604 222A028 تعویض صداگیر پایینی کمک فنر عقب سمت چپ              270,000
605 222A029 تعویض صداگیر پایینی کمک فنر عقب سمت راست              270,000
606 434A024 تعویض صداگیر موکت کف خودرو جلو دوطرف              972,000
607 434A022 تعویض صداگیر موکت کف خودرو جلو سمت چپ              972,000
608 434A023 تعویض صداگیر موکت کف خودرو جلو سمت راست              972,000
609 434A027 تعویض صداگیر موکت کف خودرو عقب دوطرف              972,000
610 434A025 تعویض صداگیر موکت کف خودرو عقب سمت چپ              972,000
611 434A026 تعویض صداگیر موکت کف خودرو عقب سمت راست              972,000
612 434A021 تعویض صداگیر کف خودرو بالای تونل گیبرکس              972,000
613 241E014 تعویض صداگیر یونیت ترمز              648,000
614 831A001 تعویض صدای بم بوق              378,000
615 831A002 تعویض صدای زیر بوق              378,000
616 435A004 تعویض صفحه آببندی درب صندوق              108,000
617 221D014 تعویض صفحه بین دیاق و رام اصلی دو طرف              216,000
618 221D012 تعویض صفحه بین دیاق و رام اصلی سمت چپ              162,000
619 221D013 تعویض صفحه بین دیاق و رام اصلی سمت راست              162,000
620 923A007 تعویض صفحه پشت کلاچ            2,214,000
621 411D002 تعویض صفحه دریچه داشبورد سمت راننده               162,000
622 111A056 تعویض صفحه رابط موتور به گیربکس           3,024,000
623 841B013 تعویض صفحه نگهدارنده باتری               108,000
624 421A048 تعویض صفحه کنترل صندلی راننده              162,000
625 711A001 تعویض صفحه کیلومتر              270,000
626 411A001 تعویض صفحه کیلومتر کامل           1,242,000
627 421B001 تعویض صندلی سمت شاگرد              216,000
628 C25A001 تعویض صندوق              378,000
629 C11E004 تعویض ضرب گیر درب جلو چپ              108,000
630 C11E006 تعویض ضرب گیر درب جلو دو طرف              108,000
631 C11E005 تعویض ضرب گیر درب جلو راست              108,000
632 C12A010 تعویض ضرب گیر درب عقب چپ              108,000
633 C12A012 تعویض ضرب گیر درب عقب دو طرف              108,000
634 C12A011 تعویض ضرب گیر درب عقب راست              108,000
635 222A009 تعویض ضرب گیر کمک فنر عقب دو طرف              540,000
636 222A007 تعویض ضرب گیر کمک فنر عقب سمت چپ              432,000
637 222A008 تعویض ضرب گیر کمک فنر عقب سمت راست              432,000
638 411A051 تعویض ضربگیر داشبورد               108,000
639 532A011 تعویض ضربگیر درب بیرونی باک              108,000
640 C11B009 تعویض ضربگیر شیشه درب جلو دوطرف              432,000
641 C11B007 تعویض ضربگیر شیشه درب جلو سمت چپ              270,000
642 C11B008 تعویض ضربگیر شیشه درب جلو سمت راست              270,000
643 C25A014 تعویض ضربه گیر درب صندوق دو طرف              108,000
644 C25A013 تعویض ضربه گیر درب صندوق سمت چپ              108,000
645 C25A015 تعویض ضربه گیر درب صندوق سمت راست              108,000
646 C31A012 تعویض ضربه گیر درب موتور دو طرف              162,000
647 C31A010 تعویض ضربه گیر سمت چپ              162,000
648 C31A011 تعویض ضربه گیر سمت راست              162,000
649 C25A016 تعویض ضربه گیر لولای درب صندوق چپ              108,000
650 C25A017 تعویض ضربه گیر لولای درب صندوق راست              108,000
651 C25A018 تعویض ضربه گیر های لولای درب صندوق راست              108,000
652 221A007 تعویض ضربه گیر کمک فنر جلو چپ              972,000
653 221A009 تعویض ضربه گیر کمک فنر جلو دو طرف           1,242,000
654 221A008 تعویض ضربه گیر کمک فنر جلو راست              972,000
655 C31A017 تعویض ضربه گیر کناری درب موتور دو طرف              162,000
656 C31A015 تعویض ضربه گیر کناری درب موتور سمت چپ              108,000
657 C31A016 تعویض ضربه گیر کناری درب موتور سمت راست              108,000
658 436A001 تعویض طاقچه صندوق عقب              378,000
659 221B006 تعویض طبق جلو پایین چپ              864,000
660 221B008 تعویض طبق جلو پایین دو طرف           1,026,000
661 221B007 تعویض طبق جلو پایین راست              864,000
662 451A004 تعویض عایق            1,836,000
663 451B001 تعویض عایق جلو           1,728,000
664 451B002 تعویض عایق جلو پایین           2,862,000
665 621B044 تعویض عایق حرارتی اگزوز زیر سپر عقب راست              216,000
666 C31A003 تعویض عایق درب موتور              216,000
667 451A001 تعویض عایق سینی اتاق              270,000
668 C32A013 تعویض عایق گلگیر جلو چپ              270,000
669 C32A015 تعویض عایق گلگیر جلو دو طرف              378,000
670 C32A014 تعویض عایق گلگیر جلو راست              270,000
671 414A001 تعویض غربیلک فرمان               162,000
672 111J054 تعویض غلاف روغن           1,242,000
673 421A005 تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی راننده دوطرف               108,000
674 421A003 تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی راننده سمت چپ              108,000
675 421A004 تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی راننده سمت راست              108,000
676 421B005 تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی شاگرد دوطرف               108,000
677 421B003 تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی شاگرد سمت چپ              108,000
678 421B004 تعویض غلاف نگهدارنده پشت سری صندلی شاگرد سمت راست              108,000
679 611A007 تعویض فاصله دهنده شیشه جلو           1,350,000
680 341A006 تعویض فشنگی فن               162,000
681 321A019 تعویض فعال کننده دریچه چرخش هوای بیرون              324,000
682 321A021 تعویض فعال کننده دریچه مخلوط راست           1,080,000
683 321A017 تعویض فعال کننده دریچه وضیعت سیستم تهویه           1,620,000
684 111J042 تعویض فعال کننده موقعیت میل بادامک ورودی           1,782,000
685 111B002 تعویض فلایویل گیربکس دستی           3,294,000
686 341A007 تعویض فن رادیاتور              216,000
687 241F009 تعویض فنر برگشت پدال ترمز              540,000
688 241F018 تعویض فنر پدال کلاچ              432,000
689 222B001 تعویض فنر لول عقب چپ              270,000
690 222B003 تعویض فنر لول عقب دو طرف              270,000
691 222B002 تعویض فنر لول عقب راست              270,000
692 221A013 تعویض فنر لول کمک سمت چپ              918,000
693 221A015 تعویض فنر لول کمک سمت دو طرف           1,188,000
694 221A014 تعویض فنر لول کمک سمت راست              918,000
695 C25A011 تعویض فنر لوله ای درب صندوق دو طرف              216,000
696 C25A009 تعویض فنر لوله ای درب صندوق سمت چپ              162,000
697 C25A010 تعویض فنر لوله ای درب صندوق سمت راست              216,000
698 241A022 تعویض فنر کالیپر جلو چپ              162,000
699 241A025 تعویض فنر کالیپر جلو دو طرف              216,000
700 241A023 تعویض فنر کالیپر جلو راست              162,000
701 421A007 تعویض فوم پشتی صندلی صندلی راننده               702,000
702 421B010 تعویض فوم قسمت نشیمنگاه صندلی شاگرد              702,000
703 421A011 تعویض فوم نشیمنگاه صندلی راننده              702,000
704 421B007 تعویض فوم کفی صندلی شاگرد              702,000
705 951A033 تعويض فيلتر بنزين با نگهدارنده               270,000
706 111H004 تعويض فيلتر روغن و روغن موتور              324,000
707 321A001 تعويض فيلتر سيستم تهويه هوا              162,000
708 911A002 تعويض فيلتر هوا              216,000
709 863A040 تعویض فیوز جعبه فیوز بالای باطری              108,000
710 863B004 تعویض فیوز جعبه فیوز داخل اتاق               108,000
711 863A008 تعویض فیوز موتور               108,000
712 432A011 تعویض قاب آینه بغل سمت چپ              108,000
713 C41A009 تعویض قاب آینه دو طرف              216,000
714 C41A007 تعویض قاب آینه سمت چپ              162,000
715 C41A008 تعویض قاب آینه سمت راست              162,000
716 412A020 تعویض قاب اهرم ترمز دستی روی کنسول              108,000
717 511F001 تعویض قاب بالای رادیاتور              540,000
718 431B003 تعویض قاب بالای ستون A دوطرف              162,000
719 431B001 تعویض قاب بالای ستون A سمت چپ              108,000
720 431B002 تعویض قاب بالای ستون A سمت راست              108,000
721 431C003 تعویض قاب بالای ستون BC دوطرف              432,000
722 431C001 تعویض قاب بالای ستون BC سمت چپ              270,000
723 431C002 تعویض قاب بالای ستون BC سمت راست              270,000
724 431D003 تعویض قاب بالای ستون D دوطرف              270,000
725 431D001 تعویض قاب بالای ستون D سمت چپ              216,000
726 431D002 تعویض قاب بالای ستون D سمت راست              216,000
727 412A023 تعویض قاب بالای کنسول              216,000
728 461B034 تعویض قاب بالایی کمربند عقب وسط              108,000
729 431B006 تعویض قاب پایینی ستون A دوطرف               216,000
730 431B004 تعویض قاب پایینی ستون A سمت چپ              162,000
731 431B005 تعویض قاب پایینی ستون A سمت راست              162,000
732 431C006 تعویض قاب پایینی ستون BC دوطرف              324,000
733 431C004 تعویض قاب پایینی ستون BC سمت چپ              216,000
734 431C005 تعویض قاب پایینی ستون BC سمت راست              216,000
735 C12D012 تعویض قاب پشت دستگیره بیرونی درب عقب دو طرف           1,026,000
736 C12D010 تعویض قاب پشت دستگیره بیرونی درب عقب سمت چپ              540,000
737 C12D011 تعویض قاب پشت دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست              540,000
738 C11F019 تعویض قاب پشت لچکی شیشه جلو چپ              378,000
739 C11F020 تعویض قاب پشت لچکی شیشه جلو راست              378,000
740 412A026 تعویض قاب پشت کنسول              594,000
741 431D009 تعویض قاب پلاستیکی بیرونی شیشه درب عقب دوطرف              108,000
742 431D007 تعویض قاب پلاستیکی بیرونی شیشه درب عقب سمت چپ              108,000
743 431D008 تعویض قاب پلاستیکی بیرونی شیشه درب عقب سمت راست               108,000
744 691D001 تعویض قاب پلاستیکی پشتی قاب دور شیشه درب  جلو سمت چپ               108,000
745 691D002 تعویض قاب پلاستیکی پشتی قاب دور شیشه درب  جلو سمت راست              108,000
746 691D003 تعویض قاب پلاستیکی پشتی قاب دور شیشه درب جلو دوطرف                162,000
747 691D006 تعویض قاب پلاستیکی جلویی قاب دور شیشه درب عقب دوطرف               162,000
748 691D004 تعویض قاب پلاستیکی جلویی قاب دور شیشه درب عقب سمت چپ                108,000
749 691D005 تعویض قاب پلاستیکی جلویی قاب دور شیشه درب عقب سمت راست              108,000
750 432A040 تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب جلو دوطرف              108,000
751 432A039 تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب جلو سمت چپ              108,000
752 432B023 تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب جلو سمت راست               108,000
753 432C057 تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب عقب دوطرف              108,000
754 432C039 تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب عقب سمت چپ              108,000
755 432C040 تعویض قاب پلاستیکی دستگیره درب عقب سمت راست               108,000
756 691A003 تعویض قاب پلاستیکی سقف دو طرف               216,000
757 691A001 تعویض قاب پلاستیکی سقف سمت چپ               162,000
758 691A002 تعویض قاب پلاستیکی سقف سمت راست               162,000
759 432C046 تعویض قاب تزئینی داخلی لچکی عقب چپ              108,000
760 432C047 تعویض قاب تزئینی داخلی لچکی عقب راست              108,000
761 432C048 تعویض قاب تزئینی داخلی هردو لچکی عقب              162,000
762 C11D016 تعویض قاب توپی قفل درب جلو دو طرف              162,000
763 C11D014 تعویض قاب توپی قفل درب جلو سمت راننده              108,000
764 C11D015 تعویض قاب توپی قفل درب جلو سمت شاگرد              108,000
765 C11F016 تعویض قاب جلوی لچکی شیشه عقب چپ              378,000
766 C11F017 تعویض قاب جلوی لچکی شیشه عقب راست              378,000
767 412A021 تعویض قاب جلوی کنسول              162,000
768 C11D013 تعویض قاب دستگیره بیرون جلو دو طرف           1,026,000
769 C11D012 تعویض قاب دستگیره بیرون جلو سمت راننده              540,000
770 C11D011 تعویض قاب دستگیره بیرون جلو سمت شاگرد              540,000
771 922A007 تعویض قاب دنده گیربکس               162,000
772 411A068 تعویض قاب دور پشت آمپر               162,000
773 411C001 تعویض قاب دور تکه وسط داشبورد              216,000
774 412A064 تعویض قاب دور دسته دنده              108,000
775 411A090 تعویض قاب دور محفظه داشبورد               162,000
776 621A042 تعویض قاب دور مه شکن جلو چپ              432,000
777 621A044 تعویض قاب دور مه شکن جلو دو طرف              432,000
778 621A043 تعویض قاب دور مه شکن جلو راست              432,000
779 411A020 تعویض قاب رنگی روی داشبورد              108,000
780 691D011 تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب جلو سمت چپ              108,000
781 691D012 تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب جلو سمت راست              108,000
782 691D013 تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب جلودوطرف              162,000
783 691D016 تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب عقب دوطرف              162,000
784 691D014 تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب عقب سمت چپ              108,000
785 691D015 تعویض قاب رنگی روی درب بالای شیشه درب عقب سمت راست              108,000
786 414A008 تعویض قاب رنگی روی غربیلک فرمان               162,000
787 C25B010 تعویض قاب روی قفل درب صندوق              108,000
788 431F001 تعویض قاب رکاب جلو سمت چپ              162,000
789 431F003 تعویض قاب رکاب جلو سمت دوطرف              162,000
790 431F002 تعویض قاب رکاب جلو سمت راست              162,000
791 431F004 تعویض قاب رکاب عقب  سمت چپ              162,000
792 431F006 تعویض قاب رکاب عقب سمت دوطرف              162,000
793 431F005 تعویض قاب رکاب عقب سمت راست              162,000
794 621D001 تعویض قاب زیر پلاک عقب              216,000
795 631A009 تعویض قاب سانروف           1,350,000
796 414A007 تعویض قاب سوییچ غربیلک فرمان              162,000
797 C12D009 تعویض قاب قفل درب عقب دو طرف              162,000
798 C12D007 تعویض قاب قفل درب عقب سمت چپ              108,000
799 C12D008 تعویض قاب قفل درب عقب سمت راست              108,000
800 651C025 تعویض قاب لامپ راهنمای جلو چپ              108,000
801 651C027 تعویض قاب لامپ راهنمای جلو دوطرف              216,000
802 651C026 تعویض قاب لامپ راهنمای جلو راست              216,000
803 211D003 تعویض قاب میل فرمان قسمت بالایی              108,000
804 211D004 تعویض قاب میل فرمان قسمت پایینی              216,000
805 C11C077 تعویض قاب نوار دور درب عقب دوطرف              108,000
806 C11C075 تعویض قاب نوار دور درب عقب سمت چپ              108,000
807 C11C076 تعویض قاب نوار دور درب عقب سمت راست              108,000
808 C11F021 تعویض قاب های شیشه درب جلو راست              648,000
809 C11F018 تعویض قاب های شیشه درب عقب راست              648,000
810 923A006 تعویض قاب کلاچ           2,214,000
811 421C021 تعویض قاب کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب دوطرف              864,000
812 421C019 تعویض قاب کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت چپ              486,000
813 421C020 تعویض قاب کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت راست              486,000
814 461B006 تعویض قاب کمربند عقب چپ              108,000
815 461B008 تعویض قاب کمربند عقب دوطرف              162,000
816 461B007 تعویض قاب کمربند عقب راست              108,000
817 111J036 تعویض قسمت بالایی ریل تسمه تایم           1,728,000
818 111G031 تعویض قسمت لاستیکی سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی              270,000
819 421A020 تعویض قسمت نشیمنگاه صندلی               540,000
820 621A046 تعویض قطعه روی سپر جلو پایین راست              108,000
821 621A045 تعویض قطعه روی سپر جلو پایین راست              108,000
822 621A047 تعویض قطعه روی سپر جلو پایین راست              162,000
823 412A025 تعویض قطعه زیر آرنج کنسول              108,000
824 461B032 تعویض قفل بالایی صندلی بچه سمت چپ              108,000
825 461B028 تعویض قفل بالایی صندلی بچه سمت راست              108,000
826 461B027 تعویض قفل پایین صندلی بچه              162,000
827 C25B001 تعویض قفل درب صندوق              216,000
828 C12D001 تعویض قفل درب عقب چپ              324,000
829 C12D003 تعویض قفل درب عقب دو طرف              594,000
830 C12D002 تعویض قفل درب عقب راست              324,000
831 C31B017 تعویض قفل درب موتور              432,000
832 412A080 تعویض قفل درب کنسول              378,000
833 211D018 تعویض قفل ستون فرمان              378,000
834 461A012 تعویض قفل کمربند جلو سمت دو طرف              324,000
835 461A010 تعویض قفل کمربند جلو سمت راننده              216,000
836 461A011 تعویض قفل کمربند جلو سمت شاگرد              216,000
837 461B005 تعویض قفل کمربند عقب چپ              162,000
838 461B016 تعویض قفل کمربند عقب دو طرف              216,000
839 461B015 تعویض قفل کمربند عقب راست              162,000
840 341A010 تعویض گاز کولر              432,000
841 941D016 تعویض گردگیر بیرونی پلوس اکسل جلو دوطرف               756,000
842 941D007 تعویض گردگیر بیرونی پلوس اکسل جلو سمت چپ               486,000
843 941D015 تعویض گردگیر بیرونی پلوس اکسل جلو سمت راست                540,000
844 211A004 تعویض گردگیر جعبه فرمان دو طرف              702,000
845 211A002 تعویض گردگیر جعبه فرمان سمت چپ              594,000
846 211A003 تعویض گردگیر جعبه فرمان سمت راست              594,000
847 941D008 تعویض گردگیر داخلی  پلوس اکسل جلو سمت راست               756,000
848 941D009 تعویض گردگیر داخلی  پلوس اکسل دوطرف            1,080,000
849 941D017 تعویض گردگیر داخلی پلوس اکسل جلو سمت چپ               702,000
850 221A004 تعویض گردگیر کمک فنر جلو چپ              972,000
851 221A006 تعویض گردگیر کمک فنر جلو دو طرف           1,242,000
852 221A005 تعویض گردگیر کمک فنر جلو راست              972,000
853 222A004 تعویض گردگیر کمک فنر عقب چپ              432,000
854 222A006 تعویض گردگیر کمک فنر عقب دو طرف              594,000
855 222A005 تعویض گردگیر کمک فنر عقب راست              432,000
856 111E006 تعویض گرمکن موتور           1,350,000
857 621A004 تعویض گریل جلوی رادیاتور روی سپر جلو              432,000
858 411A062 تعویض گریل جلویی یخ زدای سمت شاگرد              108,000
859 C32A001 تعویض گلگیر جلو چپ              648,000
860 C32A003 تعویض گلگیر جلو دو طرف              918,000
861 C32A002 تعویض گلگیر جلو راست              648,000
862 951B003 تعویض گلویی بنزین              594,000
863 111I006 تعویض گیج اندازه گیری روغن موتور              108,000
864 951A037 تعویض گیج باک بنزین               324,000
865 C31A023 تعویض گیره جک نگه دارنده درب موتور              108,000
866 411A024 تعویض گیریل محافظ ورودی هوای سرد جلو سمت راننده               108,000
867 241F005 تعویض لاستیک پدال ترمز              108,000
868 241F017 تعویض لاستیک پدال کلاچ              108,000
869 231A015 تعویض لاستیک چهار چرخ              810,000
870 231A023 تعویض لاستیک زاپاس              108,000
871 661A007 تعويض لامپ ترمز عقب چپ              216,000
872 661A009 تعویض لامپ ترمز عقب دو طرف              324,000
873 661A008 تعویض لامپ ترمز عقب راست              216,000
874 661C006 تعویض لامپ چراغ پلاک  دو طرف               324,000
875 661C004 تعویض لامپ چراغ پلاک  سمت چپ              324,000
876 661C005 تعویض لامپ چراغ پلاک  سمت راست               324,000
877 661B003 تعویض لامپ چراغ خطر سوم               162,000
878 441C003 تعویض لامپ چراغ روی صندوق              162,000
879 441B002 تعویض لامپ چراغ لنز مطالعه عقب              108,000
880 441B003 تعویض لامپ چراغ مطالعه عقب              108,000
881 441B001 تعویض لامپ چراغ مطالعه عقب              108,000
882 651C016 تعویض لامپ چراغ نور در روز چپ              432,000
883 651C018 تعویض لامپ چراغ نور در روز دو طرف              486,000
884 651C017 تعویض لامپ چراغ نور در روز راست              432,000
885 661A027 تعویض لامپ چراغ کناری عقب چپ              216,000
886 661A039 تعویض لامپ چراغ کناری عقب دو طرف              324,000
887 661A028 تعویض لامپ چراغ کناری عقب راست              216,000
888 661A011 تعویض لامپ دنده عقب راست              216,000
889 651C004 تعویض لامپ راهنمای چراغ جلو چپ              216,000
890 651C006 تعویض لامپ راهنمای چراغ جلو دو طرف              270,000
891 651C005 تعویض لامپ راهنمای چراغ جلو راست              216,000
892 661A016 تعویض لامپ راهنمای چراغ خطر عقب چپ              216,000
893 661A018 تعویض لامپ راهنمای چراغ خطر عقب دو طرف              324,000
894 661A017 تعویض لامپ راهنمای چراغ خطر عقب راست              216,000
895 651B004 تعویض لامپ راهنمای کناری چپ              162,000
896 651B006 تعویض لامپ راهنمای کناری دو طرف              216,000
897 C41A032 تعویض لامپ راهنمای کناری دو طرف               270,000
898 651B005 تعویض لامپ راهنمای کناری راست              162,000
899 C41A030 تعویض لامپ راهنمای کناری سمت چپ              216,000
900 C41A031 تعویض لامپ راهنمای کناری سمت راست              216,000
901 441A001 تعویض لامپ مطالعه جلو              162,000
902 661A013 تعویض لامپ مه شکن عقب چپ              216,000
903 651A010 تعویض لامپ نور بالا چپ              216,000
904 651A012 تعویض لامپ نور بالا دوطرف              324,000
905 651A011 تعویض لامپ نور بالا راست              216,000
906 651A007 تعویض لامپ نور پایین چپ              216,000
907 651A009 تعویض لامپ نور پایین دو طرف              324,000
908 651A008 تعویض لامپ نور پایین راست              216,000
909 651A013 تعویض لامپ کناری جلو چپ              432,000
910 651A015 تعویض لامپ کناری جلو دوطرف              486,000
911 651A014 تعویض لامپ کناری جلو راست              432,000
912 241A007 تعویض لنت ترمز جلو              378,000
913 241B020 تعویض لنت ترمز عقب              378,000
914 441A002 تعویض لنز لامپ مطالعه               108,000
915 C11A014 تعویض لولا بالایی درب جلو دوطرف              432,000
916 C11A002 تعویض لولا بالایی درب جلو سمت چپ              324,000
917 C11A013 تعویض لولا بالایی درب جلو سمت چپ              324,000
918 C11A012 تعویض لولا بالایی درب جلو سمت راست               324,000
919 C11A003 تعویض لولا پایینی درب جلو سمت چپ              324,000
920 C11A004 تعویض لولا پایینی درب جلو سمت چپ دوطرف              432,000
921 C12A002 تعویض لولای بالایی درب عقب چپ              270,000
922 C12A015 تعویض لولای بالایی درب عقب راست              108,000
923 C12A003 تعویض لولای پایینی درب عقب چپ              270,000
924 C12A016 تعویض لولای پایینی درب عقب راست              108,000
925 C25A007 تعویض لولای درب صندوق دو طرف              810,000
926 C12A004 تعویض لولای درب عقب چپ دو طرف              270,000
927 C12A017 تعویض لولای درب عقب راست دو طرف              162,000
928 C31A006 تعویض لولای درب موتور دو طرف              324,000
929 C31A004 تعویض لولای درب موتور سمت چپ              270,000
930 C31A005 تعویض لولای درب موتور سمت راست              270,000
931 C25A005 تعویض لولای صندوق سمت چپ              648,000
932 C25A006 تعویض لولای صندوق سمت راست              648,000
933 111P016 تعویض لوله A قسمت ورودی انترکولر به دریچه گاز              162,000
934 311B005 تعویض لوله B اواپراتور به کمپرسور کولر           1,566,000
935 111P028 تعویض لوله B خنک کن به دریچه گاز              270,000
936 111P029 تعویض لوله C خنک کن به دریچه گاز              270,000
937 111P030 تعویض لوله D خنک کن به دریچه گاز              270,000
938 951A048 تعویض لوله ارسال بنزین              756,000
939 931A011 تعویض لوله اگزوز جلو              324,000
940 931A001 تعویض لوله اگزوز عقب              162,000
941 931A002 تعویض لوله اگزوز وسط              162,000
942 681B007 تعویض لوله بالایی مخزن شیشه شور               108,000
943 951A049 تعویض لوله برگشت پمپ بنزین               756,000
944 111P006 تعویض لوله برگشت روغن توربوشارژر              378,000
945 631A012 تعویض لوله تخلیه آب پشتی دو طرف سانروف           1,080,000
946 631A011 تعویض لوله تخلیه آب جلویی دو طرف سانروف           1,080,000
947 631A023 تعویض لوله تخلیه آب سانروف جلو چپ            1,026,000
948 631A024 تعویض لوله تخلیه آب سانروف جلو راست            1,026,000
949 321A006 تعویض لوله تخلیه جعبه سیستم تهویه              540,000
950 631A025 تعویض لوله تخلیه عقب چپ سانروف           1,026,000
951 631A026 تعویض لوله تخلیه عقب راست سانروف           1,026,000
952 111P003 تعویض لوله تزریق روغن توربوشارژر              378,000
953 312B010 تعویض لوله خروجی خنک کننده روغن گیربکس              324,000
954 311B013 تعویض لوله سیستم تهویه و اواپراتور              756,000
955 923B005 تعویض لوله سیلندر اصلی کلاچ              432,000
956 241G008 تعویض لوله سیلندر اولیه ترمز به یونیت ترمز              432,000
957 241G009 تعویض لوله سیلندر ثانویه ترمز به یونیت ترمز              432,000
958 241G015 تعویض لوله عقب چپ ترمز              972,000
959 241G014 تعویض لوله عقب راست ترمز              972,000
960 951C001 تعویض لوله های بنزین زیر خودرو               378,000
961 911A018 تعویض لوله های ورودی هوا فیلتر هوا به توربو              162,000
962 111L024 تعویض لوله ورودی پمپ آب موتور              540,000
963 312B009 تعویض لوله ورودی خنک کننده روغن گیربکس              324,000
964 911A010 تعویض لوله ورودی هوا به فیلتر هوا              378,000
965 311B006 تعویض لوله کمپرسور به کندانسور           1,620,000
966 312A039 تعویض مایع خنک کننده موتور              540,000
967 111N011 تعویض مجموعه پایین موتور           4,050,000
968 231A008 تعویض مجموعه قالپاق              162,000
969 661C013 تعویض مجموعه لامپ پلاک              324,000
970 111E003 تعویض مجموعه لوله تهویه محفظه میل بادامک              162,000
971 222D017 تعویض مجموعه میل تعادل           1,350,000
972 931A010 تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز               162,000
973 931A009 تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز جلو              108,000
974 931A004 تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز عقب              162,000
975 931A026 تعویض مجموعه نگهدارنده لاستیکی لوله اگزوز وسط               108,000
976 511F008 تعویض مجموعه نگهدارنده میله کششی جلو چپ              540,000
977 511F009 تعویض مجموعه نگهدارنده میله کششی جلو راست              540,000
978 511F010 تعویض مجموعه نگهدارنده میله کششی هردو سمت              648,000
979 923A001 تعویض مجموعه کلاچ           2,160,000
980 111J067 تعویض مجمومه چرخ دنده میل لنگ به پمپ روغن موتور           1,728,000
981 432A018 تعویض محافظ آب درب جلو دوطرف              324,000
982 432A003 تعویض محافظ آب درب جلو سمت چپ              216,000
983 432B002 تعویض محافظ آب درب جلو سمت راست               216,000
984 432C009 تعویض محافظ آب درب عقب دوطرف              324,000
985 432C007 تعویض محافظ آب درب عقب سمت چپ               216,000
986 432C008 تعویض محافظ آب درب عقب سمت راست               216,000
987 951A034 تعویض محافظ باک بنزین               324,000
988 241A009 تعویض محافظ پشت دیسک جلو چپ              378,000
989 241A011 تعویض محافظ پشت دیسک جلو دو طرف              594,000
990 241A010 تعویض محافظ پشت دیسک جلو راست              378,000
991 241B004 تعویض محافظ ترمز عقب چپ              378,000
992 241B006 تعویض محافظ ترمز عقب دو طرف              594,000
993 241B005 تعویض محافظ ترمز عقب راست              378,000
994 931B011 تعویض محافظ حرارت لوله اگزوز عقب              270,000
995 931B003 تعویض محافظ حرارت وسط اگزوز              270,000
996 951B002 تعویض محافظ فیلتر بنزین               108,000
997 631A032 تعویض محافظ لوله تخلیه دوطرف جلوی سانروف           1,080,000
998 631A030 تعویض محافظ لوله تخلیه سمت چپ جلوی سانروف           1,026,000
999 631A031 تعویض محافظ لوله تخلیه سمت راست جلوی سانروف           1,026,000
1000 931B015 تعویض محافظ منیفولد اگزوز               216,000
1001 421B026 تعویض محفظه مدارک صندلی شاگرد               108,000
1002 412A059 تعویض محفظه کنسول عقب              594,000
1003 631A014 تعویض محقظه تخلیه سانروف           1,296,000
1004 951A017 تعویض مخزن بنزین              756,000
1005 241D002 تعویض مخزن روغن سیلندر ترمز              648,000
1006 111I002 تعویض مخزن روغن موتور           3,888,000
1007 681B005 تعویض مخزن شیشه شور               432,000
1008 312A036 تعویض مخزن مایع خنک کننده موتور              162,000
1009 681C002 تعویض مخزن ورودی هوا               216,000
1010 C11D001 تعویض مغزی قفل و کلید مکانیکال درب              540,000
1011 111F007 تعویض منیفولد اگزوز              702,000
1012 111G022 تعویض منیفولد هوا              378,000
1013 681A010 تعویض موتور تیغه برف پاککن جلو              270,000
1014 631A007 تعویض موتور سانروف           1,026,000
1015 681A012 تعویض موتور و اتصالات تیغه برف پاککن جلو               216,000
1016 435A005 تعویض موکت درب صندوق               108,000
1017 434A001 تعویض موکت کف               918,000
1018 C11D004 تعویض مکانیزم قفل درب جلو دو طرف              540,000
1019 C11D002 تعویض مکانیزم قفل درب جلو سمت راننده              324,000
1020 C11D003 تعویض مکانیزم قفل درب جلو سمت شاگرد              324,000
1021 922A015 تعويض مکانيسم دنده گيربکس اتوماتيک              378,000
1022 922A003 تعویض مکانیسم دنده گیربکس اتوماتیک              378,000
1023 111C040 تعویض میل سوپاپ دود            1,458,000
1024 111C021 تعویض میل سوپاپ دود و هوا           1,728,000
1025 111C039 تعویض میل سوپاپ هوا           1,458,000
1026 211A010 تعویض میل فرمان دو طرف              810,000
1027 211A008 تعویض میل فرمان سمت چپ              648,000
1028 211A009 تعویض میل فرمان سمت راست              648,000
1029 221B001 تعویض میل موج گیر جلو           1,458,000
1030 C11D019 تعویض میله دستگیره بیرون جلو دو طرف              540,000
1031 C11D017 تعویض میله دستگیره بیرون جلو سمت راننده              324,000
1032 C11D018 تعویض میله دستگیره بیرون جلو سمت شاگرد              324,000
1033 C12D015 تعویض میله دستگیره بیرونی درب عقب دو طرف              540,000
1034 C12D013 تعویض میله دستگیره بیرونی درب عقب سمت چپ              324,000
1035 C12D014 تعویض میله دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست              324,000
1036 C11D020 تعویض میله قفل درب جلو سمت راننده              324,000
1037 752A001 تعویض میکروفون هندزفری               108,000
1038 111A044 تعویض نازل خنک کننده پیستون           3,780,000
1039 681B003 تعویض نازل شیشه شور جلو    دو طرف               216,000
1040 681B001 تعویض نازل شیشه شور جلو سمت چپ              216,000
1041 681B002 تعویض نازل شیشه شور جلو سمت راست              216,000
1042 411A032 تعویض نازل یخ زدای دو طرف               162,000
1043 411A031 تعویض نازل یخ زدای سمت راننده               108,000
1044 411A030 تعویض نازل یخ زدای سمت شاگرد              108,000
1045 421A010 تعویض نشیمنگاه صندلی راننده               702,000
1046 421B020 تعویض نشیمنگاه صندلی شاگرد              540,000
1047 811C004 تعویض نگهدارنده 1عدد سنسور پارک عقب               432,000
1048 412A016 تعویض نگهدارنده پایه پشت کنسول               540,000
1049 621A025 تعویض نگهدارنده پایه عقب چپ سپر جلو              432,000
1050 621A027 تعویض نگهدارنده پایه عقب دوطرف سپر جلو              540,000
1051 621A026 تعویض نگهدارنده پایه عقب راست سپر جلو              432,000
1052 621A041 تعویض نگهدارنده پایه وسط سپر جلو              432,000
1053 412A015 تعویض نگهدارنده پایه وسط کنسول               594,000
1054 241E003 تعویض نگهدارنده پایینی یونیت ترمز              648,000
1055 241D007 تعویض نگهدارنده پمپ برقی وکیوم ترمز              324,000
1056 112A020 تعویض نگهدارنده پولی هرزگرد              324,000
1057 222C007 تعویض نگهدارنده توپی چرخ عقب چپ              486,000
1058 222C009 تعویض نگهدارنده توپی چرخ عقب دو طرف              756,000
1059 222C008 تعویض نگهدارنده توپی چرخ عقب راست              486,000
1060 111P017 تعویض نگهدارنده توربوشارژر              378,000
1061 411A073 تعویض نگهدارنده داشبورد            1,242,000
1062 411B001 تعویض نگهدارنده داشبورد            1,728,000
1063 811C006 تعویض نگهدارنده دست کامل سنسور پارک عقب               432,000
1064 433B012 تعویض نگهدارنده دستگیره جلو دوطرف            1,026,000
1065 433B011 تعویض نگهدارنده دستگیره جلو سمت راننده           1,026,000
1066 433B008 تعویض نگهدارنده دستگیره جلو سمت شاگرد           1,026,000
1067 433B013 تعویض نگهدارنده دستگیره عقب چپ           1,026,000
1068 433B015 تعویض نگهدارنده دستگیره عقب دوطرف           1,026,000
1069 433B014 تعویض نگهدارنده دستگیره عقب راست            1,026,000
1070 261A021 تعویض نگهدارنده دسته عقب گیربکس              216,000
1071 631A029 تعویض نگهدارنده دو طرف سانروف           1,188,000
1072 221D017 تعویض نگهدارنده رام اصلی دو طرف              216,000
1073 221D015 تعویض نگهدارنده رام اصلی سمت چپ              162,000
1074 221D016 تعویض نگهدارنده رام اصلی سمت راست              162,000
1075 111J034 تعویض نگهدارنده ریل تسمه سفت کن تایم              918,000
1076 411B004 تعویض نگهدارنده ریل دوطرف  داشبورد              594,000
1077 411B002 تعویض نگهدارنده ریل سمت چپ داشبورد              540,000
1078 411B003 تعویض نگهدارنده ریل سمت راست داشبورد              540,000
1079 631A027 تعویض نگهدارنده سمت چپ سانروف           1,188,000
1080 631A028 تعویض نگهدارنده سمت راست سانروف           1,188,000
1081 241E018 تعویض نگهدارنده سنسور چرخ              216,000
1082 113B063 تعویض نگهدارنده سنسور فشار هوای محیط              162,000
1083 111G026 تعویض نگهدارنده سوپاپ تخلیه بخار سیستم کنترل آلایندگی              324,000
1084 111P015 تعویض نگهدارنده سوپاپ کنترل کننده فشار توربو              378,000
1085 923C010 تعویض نگهدارنده سیلندر کلاچ دوم              324,000
1086 841B007 تعویض نگهدارنده سینی باتری               432,000
1087 C31A037 تعویض نگهدارنده ضربه گیر درب موتور دو طرف              162,000
1088 C31A036 تعویض نگهدارنده ضربه گیر درب موتور سمت چپ              108,000
1089 C31A035 تعویض نگهدارنده ضربه گیر درب موتور سمت راست              108,000
1090 864A002 تعویض نگهدارنده فندک               108,000
1091 111D077 تعویض نگهدارنده فنر یک سوپاپ           2,484,000
1092 911A007 تعویض نگهدارنده فیلتر هوا              324,000
1093 C12D042 تعویض نگهدارنده قاب قفل درب عقب دو طرف              216,000
1094 C12D040 تعویض نگهدارنده قاب قفل درب عقب سمت چپ              162,000
1095 C12D041 تعویض نگهدارنده قاب قفل درب عقب سمت راست              162,000
1096 261A017 تعویض نگهدارنده گیربکس               810,000
1097 421C007 تعویض نگهدارنده لولا نشیمنگاه صندلی عقب              162,000
1098 412A060 تعویض نگهدارنده لیوان روی کنسول              540,000
1099 211B024 تعویض نگهدارنده موتور برقی فرمان              540,000
1100 922A008 تعویض نگهدارنده کابل اهرم تعویض دنده گیربکس                162,000
1101 241C014 تعویض نگهدارنده کابل ترمز دستی عقب چپ              162,000
1102 241C016 تعویض نگهدارنده کابل ترمز دستی عقب دو طرف              216,000
1103 241C015 تعویض نگهدارنده کابل ترمز دستی عقب راست              162,000
1104 922A010 تعویض نگهدارنده کابل دسته دنده گیربکس               162,000
1105 241A004 تعویض نگهدارنده کالیپر جلو چپ              216,000
1106 241A006 تعویض نگهدارنده کالیپر جلو دو طرف              324,000
1107 241A005 تعویض نگهدارنده کالیپر جلو راست              216,000
1108 241B017 تعویض نگهدارنده کالیپر عقب چپ              216,000
1109 241B019 تعویض نگهدارنده کالیپر عقب دوطرف              324,000
1110 241B018 تعویض نگهدارنده کالیپر عقب راست              216,000
1111 C11D054 تعویض نگهدارنده کاور قفل درب جلو سمت شاگرد              162,000
1112 113A014 تعویض نگهدارنده کوئل              216,000
1113 111A011 تعویض نگهدارنده یاتاقان میل لنگ            5,346,000
1114 922A011 تعویض نمایشگر دنده گیربکس               162,000
1115 681C011 تعویض نوار بالایی مخزن ورودی هوا              216,000
1116 C11C021 تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب جلو دوطرف              432,000
1117 C11C019 تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب جلو سمت چپ              270,000
1118 C11C020 تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب جلو سمت راست              270,000
1119 C11C024 تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب عقب دوطرف              486,000
1120 C11C022 تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب عقب سمت چپ              270,000
1121 C11C023 تعویض نوار بیرونی دور شیشه درب عقب سمت راست              270,000
1122 681C012 تعویض نوار پایینی مخزن ورودی هوا              216,000
1123 C11C027 تعویض نوار داخلی دور شیشه درب جلو دوطرف              324,000
1124 C11C025 تعویض نوار داخلی دور شیشه درب جلو سمت چپ              216,000
1125 C11C026 تعویض نوار داخلی دور شیشه درب جلو سمت راست              216,000
1126 C11C030 تعویض نوار داخلی دور شیشه درب عقب دوطرف              324,000
1127 C11C028 تعویض نوار داخلی دور شیشه درب عقب سمت چپ              216,000
1128 C11C029 تعویض نوار داخلی دور شیشه درب عقب سمت راست              216,000
1129 C11C015 تعویض نوار دور شیشه درب جلو دوطرف              702,000
1130 C11C013 تعویض نوار دور شیشه درب جلو سمت چپ              432,000
1131 C11C014 تعویض نوار دور شیشه درب جلو سمت راست              432,000
1132 C11C018 تعویض نوار دور شیشه درب عقب دوطرف              648,000
1133 C11C016 تعویض نوار دور شیشه درب عقب سمت چپ              378,000
1134 C11C017 تعویض نوار دور شیشه درب عقب سمت راست              378,000
1135 C11C045 تعویض نوار دور شیشه لچکی درب عقب دو طرف              864,000
1136 C11C043 تعویض نوار دور شیشه لچکی درب عقب سمت چپ              486,000
1137 C11C044 تعویض نوار دور شیشه لچکی درب عقب سمت راست              486,000
1138 C11C090 تعویض نوار فلزی قاب شیشه جلو دوطرف              162,000
1139 C11C088 تعویض نوار فلزی قاب شیشه جلو سمت چپ              108,000
1140 C11C089 تعویض نوار فلزی قاب شیشه جلو سمت راست              108,000
1141 C11C093 تعویض نوار فلزی قاب شیشه عقب دوطرف              162,000
1142 C11C091 تعویض نوار فلزی قاب شیشه عقب سمت چپ              108,000
1143 C11C092 تعویض نوار فلزی قاب شیشه عقب سمت راست              108,000
1144 C11C010 تعویض نوارآبگیر درب جلو سمت چپ              162,000
1145 C11C004 تعویض نوارآبگیر دور درب  عقب سمت چپ              216,000
1146 C11C001 تعویض نوارآبگیر دور درب جلو سمت چپ              270,000
1147 C11C002 تعویض نوارآبگیر دور درب جلو سمت راست              270,000
1148 C11C005 تعویض نوارآبگیر دور درب عقب سمت راست              216,000
1149 C11C007 تعویض نوارآبگیر دور ستون درب جلو سمت چپ              216,000
1150 C11C008 تعویض نوارآبگیر دور ستون درب جلو سمت راست              216,000
1151 C11C011 تعویض نوارآبگیر دور ستون درب عقب سمت راست               162,000
1152 C11C006 تعویض نوارهای آبگیر دور  درب عقب دوطرف              324,000
1153 C11C003 تعویض نوارهای آبگیر دور درب جلو دوطرف               432,000
1154 C11C009 تعویض نوارهای آبگیر دور ستون درب جلو دوطرف              324,000
1155 C11C012 تعویض نوارهای آبگیر دور ستون درب عقب دوطرف              270,000
1156 111N010 تعویض نیم موتور           3,132,000
1157 231A007 تعویض هر قالپاق              108,000
1158 621A028 تعویض هواکش پایین سپر جلو چپ              324,000
1159 621A040 تعویض هواکش پایین سپر جلو دو طرف              432,000
1160 621A029 تعویض هواکش پایین سپر جلو راست              324,000
1161 C41A016 تعویض واشر آب بندی آینه دو طرف              378,000
1162 C41A014 تعویض واشر آب بندی آینه سمت چپ              270,000
1163 C41A015 تعویض واشر آب بندی آینه سمت راست              270,000
1164 113C005 تعویض واشر آب بندی یک عدد انژکتور              216,000
1165 C31A014 تعویض واشر آب گیر پشت درب موتور              162,000
1166 681B030 تعویض واشر آببندی پمپ شیشه شور               378,000
1167 222A018 تعویض واشر برگشت کمک فنر دو طرف              540,000
1168 222A016 تعویض واشر برگشت کمک فنر سمت چپ              378,000
1169 222A017 تعویض واشر برگشت کمک فنر سمت راست              378,000
1170 241D009 تعویض واشر بوستر ترمز              918,000
1171 111A007 تعویض واشر پشت میل لنگ           2,916,000
1172 951A008 تعویض واشر پمپ  بنزین داخل باک               270,000
1173 111L009 تعویض واشر پمپ آب موتور              702,000
1174 121C091 تعویض واشر پیچ تخلیه روغن گیربکس              324,000
1175 121C090 تعویض واشر پیچ تزریق گیربکس اتوماتیک              162,000
1176 121C092 تعویض واشر پیچ سرریز روغن گیربکس              324,000
1177 111I003 تعویض واشر پیچ مخزن روغن              324,000
1178 111P013 تعویض واشر تخلیه روغن توربو              378,000
1179 111J038 تعویض واشر تسمه / زنجیر سفت کن میل سوپاپ              108,000
1180 221B005 تعویض واشر چاک دار میل موج گیر دو طرف           1,458,000
1181 111H026 تعویض واشر خنک کننده روغن موتور              540,000
1182 341A032 تعویض واشر درب رادیاتور              810,000
1183 111A067 تعویض واشر درپوش مجرای روغن بلوک سیلندر           1,674,000
1184 111C020 تعویض واشر درپوش میل سوپاپ              486,000
1185 C11D030 تعویض واشر دستگیره بیرون درب عقب سمت راننده              108,000
1186 C11D031 تعویض واشر دستگیره بیرون درب عقب سمت شاگرد              108,000
1187 C12D026 تعویض واشر دستگیره بیرونی درب عقب چپ              108,000
1188 C12D029 تعویض واشر دستگیره بیرونی درب عقب راست              108,000
1189 121C017 تعویض واشر دو طرف دیفرانسیل           1,620,000
1190 C25A008 تعویض واشر دور درب صندوق              108,000
1191 121C094 تعویض واشر روزنه سیم کشی بلوک سوپاپ گیربکس           3,186,000
1192 111D052 تعویض واشر ساق سوپاپ یک سیلندر           2,592,000
1193 111D036 تعویض واشر سر سیلندر           2,052,000
1194 121C013 تعویض واشر سمت چپ دیفرانسیل           1,080,000
1195 121C015 تعویض واشر سمت راست دیفرانسیل           1,080,000
1196 113B056 تعویض واشر سنسور دمای آب موتور              540,000
1197 113B057 تعویض واشر سنسور دمای روغن موتور              162,000
1198 113B058 تعویض واشر سنسور فشار روغن موتور              162,000
1199 113B061 تعویض واشر سنسور میل لنگ              270,000
1200 113B059 تعویض واشر سنسور ورودی میل سوپاپ              162,000
1201 241D014 تعویض واشر سیلندر ترمز              648,000
1202 121C020 تعویض واشر شفت ورودی گیربکس اتوماتیک           2,862,000
1203 621D007 تعویض واشر قاب زیر پلاک عقب              216,000
1204 111G007 تعویض واشر گلویی منیفولد هوا              486,000
1205 411A088 تعویض واشر گوشه ای قاب دور داشبورد           1,242,000
1206 931A019 تعویض واشر لوله اگزوز جلو تا وسط               162,000
1207 931A027 تعویض واشر لوله اگزوز وسط به منبع عقب               162,000
1208 111P031 تعویض واشر لوله خروجی خنک کننده توربو              540,000
1209 111L026 تعویض واشر لوله ورودی پمپ آب موتور              540,000
1210 111L025 تعویض واشر محفظه ترموستات              648,000
1211 111I011 تعویض واشر مخزن روغن           3,888,000
1212 241D019 تعویض واشر مخزن روغن سیلندر ترمز              648,000
1213 681C005 تعویض واشر مخزن وپرودی هوا سمت چپ               216,000
1214 681C022 تعویض واشر مخزن وردی هوا    دوطرف               216,000
1215 681C021 تعویض واشر مخزن وردی هوا سمت راست               216,000
1216 111F005 تعویض واشر منیفولد اگزوز              324,000
1217 111F006 تعویض واشر منیفولد اگزوز به توربوشارژر              648,000
1218 111G008 تعویض واشر منیفولد هوا به دریچه گاز              378,000
1219 931A023 تعویض واشر کاتالیزور به لوله جلویی اگزوز              162,000
1220 121C019 تعویض واشر کاور بلوک سوپاپ گیربکس              756,000
1221 221A042 تعویض واشر کمک فنر جلو دو طرف           1,188,000
1222 221A040 تعویض واشر کمک فنر جلو سمت چپ              918,000
1223 221A041 تعویض واشر کمک فنر جلو سمت راست              918,000
1224 681C010 تعویض واشر کناری مخزن ورودی هوا    دو طرف               108,000
1225 681C008 تعویض واشر کناری مخزن ورودی هوا  سمت چپ               108,000
1226 681C009 تعویض واشر کناری مخزن ورودی هوا  سمت چپ               108,000
1227 111D046 تعویض واشرسوپاپ برقی فعال کننده موقعیت میل سوپاپ هوا              108,000
1228 111M003 تعویض واشرهای درپوش صداگیر موتور              108,000
1229 C25B003 تعویض کابل آزاد کن قفل درب صندوق              162,000
1230 C31B013 تعویض کابل آزاد کننده دستگیره باز کن درب موتور              108,000
1231 532B003 تعویض کابل آزاده کن فعال کننده درب بیرونی باک              540,000
1232 C31B008 تعویض کابل اصلی قفل درب موتور              540,000
1233 241C001 تعویض کابل ترمز دستی عقب چپ              864,000
1234 241C003 تعویض کابل ترمز دستی عقب دو طرف              972,000
1235 241C002 تعویض کابل ترمز دستی عقب راست              864,000
1236 C11D010 تعویض کابل دستگیره داخلی جلو دو طرف              540,000
1237 C11D008 تعویض کابل دستگیره داخلی جلو سمت راننده              324,000
1238 C11D009 تعویض کابل دستگیره داخلی جلو سمت شاگرد              324,000
1239 C12D018 تعویض کابل دستگیره عقب داخل دو طرف              540,000
1240 C12D016 تعویض کابل دستگیره عقب داخل سمت چپ              324,000
1241 C12D017 تعویض کابل دستگیره عقب داخل سمت راست              324,000
1242 922A002 تعویض کابل دنده گیربکس               432,000
1243 865A001 تعویض کابل مثبت باطری               216,000
1244 865A002 تعویض کابل منفی باطری               216,000
1245 222A010 تعویض کاپ سر کمک عقب چپ              432,000
1246 222A012 تعویض کاپ سر کمک عقب دو طرف              540,000
1247 222A011 تعویض کاپ سر کمک عقب راست              432,000
1248 931A015 تعویض کاتالیزور               270,000
1249 121C093 تعویض کاسه نمد شفت انتخاب و تعویض گیربکس اتوماتیک              216,000
1250 121C060 تعویض کاسه نمد شفت تعویض دنده دستی              270,000
1251 241A001 تعویض کالیپر ترمز جلو چپ              486,000
1252 241A003 تعویض کالیپر ترمز جلو دو طرف              756,000
1253 241A002 تعویض کالیپر ترمز جلو راست              486,000
1254 241B014 تعویض کالیپر عقب چپ              432,000
1255 241B016 تعویض کالیپر عقب دوطرف              486,000
1256 241B015 تعویض کالیپر عقب راست              432,000
1257 111L011 تعویض کامل ترموستات              648,000
1258 421A001 تعویض کامل صندلی راننده               216,000
1259 121B001 تعویض کامل گیربکس اتوماتیک           3,024,000
1260 111N001 تعویض کامل موتور           3,078,000
1261 211D001 تعویض کامل میل فرمان              594,000
1262 111A012 تعویض کامل میل لنگ           5,454,000
1263 421C034 تعویض کامل نشیمنگاه عقب              108,000
1264 421C035 تعویض کامل کاور نشیمنگاه عقب               378,000
1265 461A001 تعویض کامل کمربند جلو دو سمت راننده              270,000
1266 461A002 تعویض کامل کمربند جلو دو سمت شاگرد              270,000
1267 461A003 تعویض کامل کمربند جلو دو طرف              324,000
1268 461B001 تعویض کامل کمربند عقب چپ              378,000
1269 461B003 تعویض کامل کمربند عقب دو طرف              432,000
1270 461B002 تعویض کامل کمربند عقب راست              378,000
1271 431B015 تعویض کاور  قاب بالای ستون A دوطرف               108,000
1272 431B013 تعویض کاور  قاب بالای ستون A سمت چپ              108,000
1273 431B014 تعویض کاور  قاب بالای ستون A سمت راست               108,000
1274 421C059 تعویض کاور 40درصد پشتی صندلی عقب              378,000
1275 421C060 تعویض کاور 60درصد پشتی صندلی عقب              378,000
1276 432A035 تعویض کاور آینه بغل  دوطرف               324,000
1277 432B011 تعویض کاور آینه بغل  راست              216,000
1278 841B002 تعویض کاور باتری               270,000
1279 863A039 تعویض کاور بالایی جعبه فیوز بالای باطری               108,000
1280 863A016 تعویض کاور بالایی جعبه فیوز دوم موتور               108,000
1281 863A011 تعویض کاور بالایی جعبه فیوز موتور               108,000
1282 681C023 تعویض کاور بالایی مخزن ورودی هوا    دو طرف              216,000
1283 681C006 تعویض کاور بالایی مخزن ورودی هوا سمت چپ               216,000
1284 681C007 تعویض کاور بالایی مخزن ورودی هوا سمت راست               216,000
1285 433C019 تعویض کاور پایه آفتابگیر دوطرف              108,000
1286 433C017 تعویض کاور پایه آفتابگیر سمت راننده              108,000
1287 433C018 تعویض کاور پایه آفتابگیر سمت شاگرد              108,000
1288 863A017 تعویض کاور پایینی جعبه فیوز دوم موتور               216,000
1289 863A012 تعویض کاور پایینی جعبه فیوز موتور               162,000
1290 421A006 تعویض کاور پشتی صندلی صندلی راننده              648,000
1291 421B006 تعویض کاور پشتیی صندلی شاگرد              648,000
1292 231A024 تعویض کاور پیچ چرخ              108,000
1293 231A025 تعویض کاور پیچ چهار چرخ              162,000
1294 631A022 تعویض کاور سانروف دو طرف           1,134,000
1295 631A020 تعویض کاور سمت چپ سانروف           1,080,000
1296 631A021 تعویض کاور سمت راست سانروف            1,080,000
1297 435A003 تعویض کاور طاقچه عقب سمت چپ               216,000
1298 435A001 تعویض کاور طاقچه عقب سمت راست               216,000
1299 432A012 تعویض کاور قاب آینه بغل درب جلو سمت چپ              216,000
1300 431C011 تعویض کاور قاب بالای ستون BC دوطرف              162,000
1301 431C007 تعویض کاور قاب بالای ستون BC سمت چپ              108,000
1302 431C010 تعویض کاور قاب بالای ستون BC سمت راست              108,000
1303 421B009 تعویض کاور قسمت نشیمنگاه صندلی شاگرد              702,000
1304 461B033 تعویض کاور قفل بالایی صندلی بچه سمت چپ              108,000
1305 461B029 تعویض کاور قفل بالایی صندلی بچه سمت راست              108,000
1306 412A041 تعویض کاور گرم کن کنسول دو طرف              270,000
1307 412A034 تعویض کاور گرم کن کنسول سمت راننده              162,000
1308 412A035 تعویض کاور گرم کن کنسول سمت شاگرد              162,000
1309 431A001 تعویض کاور گوشه ای بیرونی جلو دوطرف               108,000
1310 431A002 تعویض کاور گوشه ای بیرونی جلو سمت چپ              108,000
1311 431A003 تعویض کاور گوشه ای بیرونی جلو سمت راست               108,000
1312 651A016 تعویض کاور لامپ نور بالا چپ              216,000
1313 651A018 تعویض کاور لامپ نور بالا دوطرف              324,000
1314 651A017 تعویض کاور لامپ نور بالا راست              216,000
1315 651A019 تعویض کاور لامپ نور پایین چپ              216,000
1316 651A021 تعویض کاور لامپ نور پایین دوطرف              324,000
1317 651A020 تعویض کاور لامپ نور پایین راست              216,000
1318 421B031 تعویض کاور کاور تنظیم کننده صندلی سمت شاگرد جلو              108,000
1319 421B029 تعویض کاور کاور تنظیم کننده صندلی سمت شاگرد عقب               108,000
1320 421A043 تعویض کاور کلید تنظیم صندلی تکه پشتی صندلی سمت راننده               108,000
1321 421A045 تعویض کاور کلید تنظیم صندلی تکه جلویی صندلی سمت راننده               108,000
1322 421A031 تعویض کلید پشتی صندلی صندلی راننده              216,000
1323 421C018 تعویض کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب دوطرف              864,000
1324 421C016 تعویض کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت چپ              486,000
1325 421C017 تعویض کلید خلاص کن پشتی صندلی صندلی عقب سمت راست              486,000
1326 441A007 تعویض کلید سانروف               162,000
1327 411A091 تعویض کلید غیر فعال کننده ایربگ               108,000
1328 C11D035 تعویض کلید مکانیکال              324,000
1329 421A032 تعویض کلید نشیمنگاه صندلی راننده               216,000
1330 311A001 تعویض کمپرسور کولر              702,000
1331 461B010 تعویض کمربند و قفل عقب وسط              378,000
1332 621B026 تعویض کمک ضرب گیرپشت سپر عقب              378,000
1333 621B050 تعویض کمک ضرب گیرپشت سپر عقب چپ              432,000
1334 621B052 تعویض کمک ضرب گیرپشت سپر عقب راست              486,000
1335 621B051 تعویض کمک ضرب گیروسط پشت سپر عقب چپ              432,000
1336 221A001 تعویض کمک فنر جلو چپ              972,000
1337 221A003 تعویض کمک فنر جلو دو طرف           1,134,000
1338 221A002 تعویض کمک فنر جلو راست              972,000
1339 222A003 تعویض کمک فنر عقب دو طرف              594,000
1340 222A001 تعویض کمک فنر عقب سمت چپ              432,000
1341 222A002 تعویض کمک فنر عقب سمت راست              432,000
1342 341A008 تعویض کندانسور              756,000
1343 412A001 تعویض کنسول              540,000
1344 951D001 تعویض کنیستر               162,000
1345 941D006 تعویض کیت ته پلوس دوطرف              756,000
1346 941D004 تعویض کیت ته پلوس سمت چپ               486,000
1347 941D005 تعویض کیت ته پلوس سمت راست               540,000
1348 941D014 تعویض کیت داخلی پلوس جلو دوطرف           1,080,000
1349 941D012 تعویض کیت داخلی پلوس جلو سمت چپ               702,000
1350 941D013 تعویض کیت داخلی پلوس جلو سمت راست               756,000
1351 111A009 تعویض کیت کامل رینگ پیستون           5,238,000
1352 421A013 تعویض کیلید تنظیم کننده گودی کمر              108,000
1353 111A010 تعویض یاتاقان اصلی میل لنگ            5,454,000
1354 111A064 تعویض یاتاقان شاتون یک سیلندر           5,022,000
1355 811A001 تعویض یونیت ایربگ              540,000
1356 831C001 تعویض یونیت بدنه              216,000
1357 241E001 تعویض یونیت ترمز              648,000
1358 132A001 تعویض یونیت گیربکس              324,000
1359 131A001 تعویض یونیت موتور              324,000
1360 321B001 تعویض یونیت و صفحه نمایش سیستم تهویه              270,000
1361 811C007 تعویض یونیت کنترل سنسور پارک               216,000
1362 113C002 تعویض یک عدد انژکتور              216,000
1363 111D047 تعویض یک عدد تایپیت سوپاپ           1,404,000
1364 231A001 تعویض یک عدد رینگ              378,000
1365 111D032 تعویض یک عدد سوپاپ           2,592,000
1366 111A048 تعویض یک عدد شاتون            5,076,000
1367 111D053 تعویض یک عدد فنر سوپاپ           2,484,000
1368 231A014 تعویض یک عدد لاستیک              378,000
1369 113A015 تعویض یک عدد کابل کوئل              216,000
1370 113A007 تعویض یک عدد کوئل              162,000
1371 113A001 تعویض یک عددشمع موتور              162,000
1372 C12D036 تنظیم پایه قفل درب عقب دو طرف              108,000
1373 C12D034 تنظیم پایه قفل درب عقب سمت چپ              108,000
1374 C12D035 تنظیم پایه قفل درب عقب سمت راست              108,000
1375 C25B009 تنظیم پایه قفل روی درب صندوق              108,000
1376 C11D047 تنظیم پایه قفل روی ستون درب جلو دو طرف              162,000
1377 C11D045 تنظیم پایه قفل روی ستون درب جلوسمت راننده              108,000
1378 C11D046 تنظیم پایه قفل روی ستون درب جلوسمت شاگرد              108,000
1379 C25A012 تنظیم درب صندوق              162,000
1380 C12B006 تنظیم شیشه بالابر درب عقب چپ              324,000
1381 C12B012 تنظیم شیشه بالابر درب عقب دو طرف              486,000
1382 C12B011 تنظیم شیشه بالابر درب عقب راست              324,000
1383 414A003 تنظیم غربیلک فرمان              162,000
1384 C11A005 تنظیم لولا درب جلو سمت چپ              162,000
1385 C11A015 تنظیم لولا درب جلو سمت راست              162,000
1386 C11A016 تنظیم لولا درب جلودوطرف              216,000
1387 C12A005 تنظیم لولای درب عقب چپ              162,000
1388 C12A022 تنظیم لولای درب عقب دو طرف              270,000
1389 C12A021 تنظیم لولای درب عقب راست              162,000
1390 651A031 تنظیم نور چراغ ها              108,000
1391 241C007 تنظیم کابل ترمز دستی عقب              486,000
1392 922A005 چک کردن و تنظیم کابل مکانیسم دنده گیربکس اتوماتیک              162,000
1393 222C004 درپوش توپی چرخ عقب چپ              162,000
1394 222C006 درپوش توپی چرخ عقب دو طرف              216,000
1395 222C005 درپوش توپی چرخ عقب راست              162,000
1396 C31A002 رگلاژ درب موتور              162,000
1397 113B005 سنسور دمای آب موتور              540,000
1398 241G001 شیلنگ ترمز جلو چپ              432,000
1399 241G003 شیلنگ ترمز جلو دوطرف              594,000
1400 241G002 شیلنگ ترمز جلو راست              432,000
1401 241G004 شیلنگ ترمز عقب چپ              432,000
1402 241G006 شیلنگ ترمز عقب دوطرف              594,000
1403 241G005 شیلنگ ترمز عقب راست              432,000
1404 241G010 لوله ترمز جلو چپ              972,000
1405 241G011 لوله ترمز جلو راست              648,000
1406 911A005 واشر جعبه فیلتر هوا              270,000
1407 471A001 کیسه هوای سمت راننده              162,000
1408 471A002 کیسه هوای سمت شاگرد           1,242,000
1409 113A004 تعويض شمع (تمام شمع ها)              647,993
1410 S00DIG استفاده از دستگاه عيب ياب جهت بررسي کدهاي خطا و عملکرد سيستم هاي مختلف و تنظيم مجدد فواصل تعميراتي              270,000
1411 IS10000 سرويس دوره اي 10000           1,079,879
1412 IS20000 سرويس دوره اي 20000           1,349,162
1413 IS30000 سرويس دوره اي 30000           1,079,879
1414 IS40000 سرويس دوره اي 40000           2,104,803
1415 IS50000 سرويس دوره اي 50000           1,079,879
1416 IS60000 سرويس دوره اي 60000           1,349,162
1417 IS70000 سرويس دوره اي 70000           1,079,879
1418 IS80000 سرويس دوره اي 80000           2,699,698
1419 231A010 تنظيم زواياي چرخ              540,000
1420 C31A021 رگلاژ درب (هر سمت)              162,000
1421 E212427 آچار کشي تمام زيربندي              540,000
1422 IS17000 سرويس دوره اي 17000              961,724
1423 IS24000 سرويس دوره اي 24000              906,769
1424 IS31000 سرويس دوره اي 31000           1,071,636
1425 IS38000 سرويس دوره اي 38000           1,181,547
1426 IS45000 سرويس دوره اي 45000           1,236,503
1427 IS52000 سرويس دوره اي 52000              700,685
1428 IS59000 سرويس دوره اي 59000           1,717,365
1429 IS66000 سرويس دوره اي 66000              700,685
1430 IS73000 سرويس دوره اي 73000              961,724
1431 IS87000 سرويس دوره اي 87000           1,772,321
1432 IS94000 سرويس دوره اي 94000              906,769
1433 IS101000 سرويس دوره اي 101000           1,346,414

 

ارتباط با ما

استان آذربایجان شرقی، شهرستان ممقان، کیلومتر 30 جاده تبریز- آذرشهر
تلفن : 21292129-041
نمابر : 2129801-041
تلفن ارتباط با مشتریان: 45194400-021
پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
 

خلاصه معرفی شرکت

گروه صنعت خودرو آذربایجان بزرگترین کارخانه تولید کننده خودروهای سواری در شمال غرب ایران می باشد. این کارخانه عظیم صنعتی با مساحتی بالغ بر 450 هزار متر مربع در شهرستان ممقان استان آذربایجان شرقی و کیلومتر 30 جاده تبریز- آذرشهر واقع شده است که سالانه ظرفیت تولید بیش از 200000 دستگاه انواع خودروهای سواری را دارا می باشد. لازم به ذکر است که امکان تولید کلیه خودروهای سواری تایپ B و C در این مجموعه میسر می باشد، گروه صنعت خودرو آذربایجان با نام تجاری AZVICO در سال 2016 با همکاری کمپانی سایک موتور چین اقدام به تولید و فروش خودروهای سواری MG برای اولین بار در ایران نموده است... لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و توضیحات تکمیلی با روابط عمومی شرکت تماس حاصل فرمائید!