در فاز دوم مجموعه سالن تولید بدنه و خط رنگ خودرو تاسیس و به بهره برداری خواهد رسید.