صفحه اصلی
                     

 

به وب سایت رسمی گروه صنعت خودرو آذربایجان خوش آمدید

 Welcome to the official website of the Sanat Khodro Azarbaijan Group

Slider

در فاز اول 20 درصد قطعات و در فاز دوم تا 70 درصد قطعات در داخل کشور تولید خواهد شد